22. aprill 1996 kell 22:00

Renditüli Raekoja platsil

Hoone tagastati õigusjärgsele omanikule Stella-Ingrid Lippusele eelmise aasta aprillis. Augustis sai maja omanikuks keldriruumides restorani pidav OÜ Maharaja.

Hoone esimese ja teise korruse oli linn tähtajatult rentinud ASile Raerätsep.

27. oktoobril 1994 sõlmis Vanalinna Kinnisvarahoolduse ME Raerätsepaga tähtajalise rendilepingu, aluseks Tallinna linnavarade ameti teade, et selle maja suhtes ei ole esitatud taotlust vara tagastamise kohta. Päev hiljem sõlmis Raerätsep ASiga Akbar Eesti allrendilepingu maja teisel korrusel restorani avamiseks.

Eelmise aasta 1. septembril esitas Akbar linnakohtusse hagiavalduse nõudega tunnistada Raerätsepaga sõlmitud tähtajaline rendileping ja selle alusel sõlmitud allrendileping Akbariga seaduslikuks. Hagi ajend oli Maharaja teatis, mille järgi maja omanik soovis tõsta rendihinna 40 kroonilt 400 kroonile ruutmeetri kohta.

16. oktoobril esitas Maharaja linnakohtusse hagiavalduse nõudega tunnistada Raerätsepaga sõlmitud tähtajaline leping kehtetuks. Li-saks taotles ta oma ja Akbari hagi ühte menetlusse liitmist.

Kohus Maharaja taotlust ei rahuldanud, küll aga on kohtuistungid seni toimunud järjestikku ühel ja samal päeval, viimati eelmisel nädalal.

25. oktoobril esitas Akbar Tallinna halduskohtusse kaebuse, milles paluti linnavalitsuse 1995 a 8. veebruari korraldus maja tagastamise kohta tunnistada seadusevastaseks. Halduskohus jättis kaebuse menetlusse võtmata.

Akbari uus samasisuline kaebus jõudis halduskohtusse 16. novembril. Käesoleva aasta 1. märtsil jättis halduskohus kaebuse esitamise tähtaja ennistamata ehk kaebuse läbi vaatamata.

Ilmselt jätkatakse haldusvaidlust Tallinna ringkonnakohtus. Järgmine katse lahendini jõuda tehakse mais.

Hetkel kuum