28. aprill 1996 kell 22:00

Eesti Aeromet mängib vene ruletti

Vene ruletti on lihtne mängida -- revolvri trumlisse pannakse üks padrun, trummel lüüakse pöörlema, revolvrisuu seatakse ilusti meelekohaga kohakuti ja vajutatakse päästikule. Mäng ise on vana ja sellega armastas aega surnuks lüüa aadelkond. Mängule annab tema võlu just kõrge risk. Tänases Eestis võib leida ärimehi, kellele meeldivad vanad mängud ja nendega kaasnev suur risk.

Vene ruleti kui mängu ilu hindab kõrgelt kindlustusseltsi Eesti Aeromet suuromanik Peeter Sedin. Ta on lõviosa oma kindlustusseltsi väidetavast 40 miljoni krooni suurusest aktsiakapitalist paigutanud vineerivabriku Marlekor aktsiatesse. Lisaks on Marlekor end kindlustanud Aerometis. Kirjeldatud olukord tähendab ülisuurt riski Aerometile, mida Äripäeva arvates ükski kindlustusfirma endale võtta ei tohi.

Tänaseks on teatatud Marlekori suurtest tootmis- ja turustamisprobleemidest. Need omakorda võivad hakata mõjutama Eesti kindlustusturgu. RASi Eesti Kindlustus juhatuse esimees Meelis Asi on juhtumit kommenteerides Äripäevale öelnud, et «kui vaatate Aerometi bilanssi, siis investeeringute portfellist on väga suur osa Marlekoril ja kui võtame riskiteguri, et Marlekoriga midagi juhtub, siis, ütleme ausalt, Aeromet lendab.»

Eesti kindlustusturg on praegu kiirelt arenev ja muutuv nagu mõne aasta tagune metalli- ja pangandusturgki. Erastamisel on suurim kindlustusselts Eesti Kindlustus, pankadel on loodud oma kindlustusseltsid. Lisaks arvasid veebruaris Äripäeva küsimusele vastates mitme kindlustusfirma juhid, et turul peaks ruumi olema kõigile Eestis tegutsevaile seltsidele, sest ettevõtteist on kindlustatud alla 10 protsendi, väheaktiivne on mujal maailmas populaarne elu- ja õnnetusjuhtumite kindlustus, võitlus käib pensionikindlustuse pärast, mille miljardeid ihalevad nii mitmedki seltsid.

Kiirelt arenev kindlustusturg nõuab tugevat kontrolli, et vältida panganduse kiire arenguga kaasas käinud ämbreid. Kogu kindlustusturgu peaks kontrollima ja vajadusel korda looma kindlustusinspektsioon, täpselt niisamuti nagu panganduses Eesti Pank. Kahjuks aga ei suuda mõne töötajaga kindlustusinspektsioon kõike toimuvat jälgida ja vajadusel seaduserikkumistele kätt ette panna.

Kindlustusinspektsioon ei kindlusta täna seltside poolt võetud riskide hajutamist vastavalt seadusele. Kindlustussüsteem peaks toimima riskide hajutamisel. Seda on silmas peetud ka kindlustusseaduses, mille järgi ei tohi kindlustusselts ilma kindlustusinspektsiooni eriloata omada rohkem kui 10 protsenti ühe ettevõtte aktsiatest. Aerometil on õnnestunud kindlustusinspektsiooniga kokkuleppele jõuda vajaliku eriloa suhtes, millega on seadustatud enamuse Aerometi aktsiakapitali paigutamine Marlekori.

Äripäeva andmetel võib kindlustusinspektsioon olla seotud mõne kindlustusfirmaga, mis võib vähendada huvi tema peale pandud ülesandeid täita. Toimetuse teada on vähemalt ühel kindlustusinspektsiooni töötajal läbi oma firma osalus ühes kindlustusseltsis.

Hetkel kuum