6. mai 1996 kell 22:00

Veeber süüdistab linnavalitsust

Küsimustele vastab Tartu eraettevõtja Tiit Veeber

Kriminaalasi minu vastu algatati 4. detsembril 1995. Ise sain sellest ametlikult teada 5. veebruaril. Mind süüdistati Tartu linnale kahju tekitamises, ametiseisundi kuritarvitamises, maksudest kõrvalehoidmises ja tont teab milles veel.

Olin parasjagu messil Motorex, kui uurija helistas ja määras järgmiseks päevaks vestluse. Mind vahistati 21. märtsil uurija juures ja kiirelt sanktsioneeriti kaheks kuuks vahi all hoidmine. Vabanesin siiski 12 päeva pärast, sest mulle esitatud süüdistused ei leidnud kinnitust.

Minu kontorist viidi ära ligikaudu nelisada kilogrammi dokumente, mis puudutasid kuut ettevõtet -- Giga, Tartu jõujaam, Anne Soojus, Telver, Förveb ja Kauhkava meierei. Raamatupidamist kontrolliti väga põhjalikult. Ilmselt loodeti, et kui kõik paberid käest ära võtta, kusagilt midagi ikka rebeneb. Kahtlustajate arvestus oli vale.

Mul pole põhjust karta ühtegi uurijat, ma pole Tartu soojamajandusest ära ajanud ühtegi krooni. Õnneks toetab mind ka linnavolikogu.

Pärast vabanemist soovitati mul kogu oma vara maha müüa ja välismaale kolida, sest rahule ei jäeta mind niikuinii. Mul pole aga tagane-da kuhugi ja ma jätkan oma senist tegevust. Mul pole korrakski tuju langenud, sest tean, et ajan õiget asja.

Piima jagamisest võidakse rääkida mida tahes, aga volikogusse valiti mind ikkagi valimisliidus Tartu ja meie trump oli linna soojamajanduse arendamine kohalike kütuste baasil.

Olen püüdnud oma vali-miseelseid lubadusi täita ja nende eest seisnud. Ma pole koos huntidega sama laulu laulnud ja selle eest on mulle kätte maksta tahetud.

Volikogu hakkas tõsisemalt tegelema linna eelarve koostamise ja täitmise kontrollimisega, linna varade haldamise küsimustega, korrakaitsega. Mind tembeldati konfliktide liidriks, sest olen üsna otsese ütlemisega. Võin väita, et minu vastu astusid aktiivselt nii linnapea kui kogu linnavalitsus.

Postimehes hakkasid ilmuma artiklid korruptsioonist ja minu tekitatud miljonitesse kroonidesse ulatuvast kahjust Tartu linnale. Kavatsen ajalehelt selle kohta fakte nõuda.

See polnud ainult minu soov, vaid volikogu eestseisuse otsus, mille mina esitasin. Pöördusime kollektiivselt siseministri poole Tartu politseiprefekti väljavahetamise küsimuses.

Tavaliselt ei öelda korrakaitse kohta oma arvamust välja. Mina ütlesin ja jäin rataste vahele. Volikogu korrakaitse- ja õiguskaitsekomisjoni esimehena tekkis mul arusaam, et prefekt Aleks Uibo juhtis Tartu politsei tööd liiga isiklikult. Tema poeg ajas prefektuuri ruumes üsna ulatuslikku eraäri.

Ei saa öelda, et mul on ametiisikute vastu antipaatia. Pigem soovin, et nad teeks oma tööd vastutustundega.

Möödunud aasta sügiseks oli selge, et linnavalitsus rajab Tartus rohelist teed aktsiaseltsile Eesti Gaas.

Kriminaalasja algatamisega minu vastu loodeti lõhkuda Tartu soojamajanduse kohalikule küttele üleviimine. Käidi välja arvamus, et see programm on üleüldse halb, turba asemel püütakse ahjudes põletada mulda jne.

Võin kindlalt väita, et kohaliku kütuse programmi peatamine, õigemini selle lõpuleviimise takistamine on planeeritud tegevus, eesmärgiga Tartu soojamajandus gaasiküttele üle viia.

Linnavalitsus alustas teadlikult soojatarbijate eemalepeletamist, kehtestades 1995. aastaks eraisikutele sooja hinnaks 269 krooni ja asutustele 375 krooni megavatt-tunni eest. Oli teada, et nii kalli soojusenergia pu-hul tarbimine väheneb. ME-lt Tartu Soojus katkestas sooja ostmise ligi kolmandik tööstustarbijatest.

Käesolevaks aastaks kehtestas linnavalitsus soojusenergia müügihinnad elani-kele 336 krooni ja asutustele 475 krooni megavatt-tunni eest. Samas ostis Tartu Soojus katlamajadelt sooja hin-naga 162,7--237,4 krooni megavatt-tunni eest.

Tegin kohe järelepärimise linnavalitsusele, sest sooja hind ja munitsipaalettevõtte kasum kruviti üle mõistuse üles. Tartu abilinnapea Robert Närska vastas, et sellisel meetodil taheti Tartu soojamajandusettevõtted viia majanduslikult heale järjele. Mulle väideti isegi seda, et ilmselt on linnavalitsuse poolt kehtestatud kõrge sooja hind saadud arvutivigade tõttu.

Väga lihtsalt. Linnarahvale on vaja tõestada, et kõikide muude kütuste puhul tuleb sooja hind väga kõrge.

Näiteks Tartu linnamajandusosakonna energeetikateenistuse juhataja Jüri Pärl saatis 8. aprilli hommikul kõigile kuuele Tartu katlamajale faksi, milles ta nõu-dis sama päeva õhtuks tuleviku tarbeks majandusarvutusi. Nende tegemisel tuli aluseks võtta palgatõus aastas 30 protsenti, inflatsioon 30 protsenti, elektri kallinemine 20 protsenti, vaba amortisatsiooniarvestus ja vee hinna kallinemine viis korda kolme aasta jooksul. Faksis oli kirjas, et gaasi hind jääb samaks kuni 1998. aastani, millest alates kallineb gaas 10 protsenti aastas.

Tuginedes sellistele majandusarvestustele, saadi 1999. aastaks soojusenergia müügihind ligi 600 krooni megavatt-tunni eest. Kui aga arvesse võtta ka soojatarbijate vähenemine, prognoosib Pärl sajandivahetuseks ühe megavatt-tunni tarbimishinnaks Tartus 800 krooni.

Tohutu hinnaga hirmutatakse tarbijad ära ning siis lükatakse käiku pisikeste gaasiküttel töötavate katlamajade programm.

Tööd. Pean kaitsma end minu vastu suunatud ebaseadusliku tegevuse eest. Alustatud on kohtuprotsessi mak-suameti, Tartu linnavalitsuse ja politseiprefektuuri vastu. Aluseks on ebaseaduslik dokumentide võetus ja osaline pressis avaldamine, maksupetturluses süüdistamine ja laim. Olen valmis kuni käsilahingusse minekuni kaitsma Tartu soojamajanduse kohalikule küttele üleviimist.

Hetkel kuum