12. mai 1996 kell 22:00

Ringkonnakohus kuulutas välja Primexi pankroti

Tartu linna maksuameti esindaja vandeadvokaadi Aivar Pilve sõnul oli ringkonnakohtu otsus asja loogiline jätk. «Kahju ainult, et seda kohtulahendit tuli nii kaua oodata,» nentis Pilv. Pilv oli veendunud Primexi maksejõuetuses juba siis, kui Tartu linna maksuamet esitas 29.09.94 Primexi suhtes pankrotiavalduse, nõudes tasumata jäänud ettevõtte tulumaksu, käibemaksu, intresse ja trahvi kokku 7,334 mln krooni ulatuses.

Ringkonnakohus leiab, et Tartu linna maksuameti nõue on selge, nõude aluseks olev maksuameti ettekirjutus 03.06.94 on jõus ning Primex on võlgnikuna kohustatud ettekirjutust täitma. Ringkonnakohus, hinnanud kõiki kohtulikke tõendeid kogumis, leiab, et Primex on alaliselt maksejõuetu ning maksuameti taotlus kuulutada välja võlgniku Primexi pankrot on põhjendatud. Pikmets leidis, et otsuses on pankrotiseadust ekslikult tõlgendatud. Kohus määras pankrotihalduriks Anne Tammeri ja võlausaldajate esimese koosoleku toimumise ajaks 10. juuni.

Primexi ajutise pankrotihalduri Kadri Siibaku 08.05.95 aruande kohaselt oli Primexil põhivara 3,684 mln krooni väärtuses, võlgnikul oli kokku võlgu 9,86 mln krooni, millest suurima võlanõude -- 7,05 mln krooni firmale ENIMEX Investment Services -- tasumistähtaeg pidi saabuma 1995. a lõpus. Primexi raamatupidamises ei kajastunud maksuameti nõue ettevõtte tulumaksu osas 6,3 mln krooni, sest Primex seda ei tunnistanud.

Kilomani sõnul ei ole ta veel otsustanud, kas esitab lubatud 30 päeva jooksul kassatsioonikaebuse riigikohtule. «24. mail tuleb välisinvestor Tartusse, siis peame nõu,» lisas Kiloman.

Primexi asutajad olid 14.06.91 Peeter Kiloman, Rein Peets ja Soome kodanik Risto Stenholm. Praegu kuulub 50% aktsiaid Kilomanile ja 50% Inglise firmale East Gate Ltd.

Kuigi Primexi majandustegevus on olnud kaks aastat halvatud firma pangakontode ja vara arestimise tõttu, on Kiloman veendunud, et on suur tõenäosus kõik nõuded rahuldada. «Ringkonnakohus pole absoluutselt võtnud arvesse Primexi finantsaktivaid,» väitis Kiloman. «Primexi töötavate tütarfirmade aktsiad on hinnatud nulliga, ka on nullitud Primexi nõuded.» Primexi 10 tütarettevõttest on alles vaid AS Mari ja AS Livoil.

Hetkel kuum