13. mai 1996 kell 22:00

Riigikogu jättis Villu Reiljani ametisse

Umbusaldusavaldust Villu Reiljani vastu toetas 33 riigikogu liiget ja selle vastu oli 34 riigikogu liiget. Ministri tagandamiseks umbusaldusavalduse kaudu oleks vaja olnud 51 riigikogu liikme toetust.

Reiljanile umbusalduse avaldamise vastu oli ka peaminister Tiit Vähi, kelle sõnul on keskkonnaministri sooritatud tehingu vormistamisel ilmnenud küll ebatäpsusi, kuid lepingute vormistamine ei olnud tollase Luua metsakooli direktori otsene kohustus.

Riigikogu maarahva erakonna ja maaliidu fraktsioon teatas, et kuna riigikontroll ei süüdista Reiljanit seaduserikkumises ja leiab, et minister ei ole oma varasema tegevusega riigile kahju tekitanud, siis nad toetavad tema jätkamist keskkonnaministrina.

Opositsioon otsustas Reiljanile umbusaldust avaldada pärast riigikontrolör Hindrek Meri esinemist riigikogu ees, kus viimane tutvustas riigikontrolli poolt Luua metsakoolis korraldatud kontrolli tulemusi. Riigikontrolöri sõnade kohaselt teostas Reiljan Luua kooli direktorina tehingu iseendaga, mis on vastuolus korruptsioonivastase seadusega, kuigi tehingu sooritamise ajal nimetatud seadus veel ei kehtinud.

Riigikontrolli andmetel müüs Luua metsakool 1994. aastal 990 tihumeetrit metsamaterjali ASile Haviori, mille üks aktsionäre on Villu Reiljan. Koolile metsamaterjali müügist laekunud summa oli tollal kehtinud hindadest ligi kümme korda väiksem. Luua metsakool ei tasunud tehingu pealt ka tulumaksu.

Hetkel kuum