26. mai 1996 kell 22:00

Kas linnapea Jaak Tamm peaks ametist lahkuma?

Teisipäeval on meil juha-tuse koosolek. See on selline koht, kus on võimalik oma eelmist otsust muuta. Eelmine otsus oli, et käitume soliidselt, kuni uurimine pole lõpetatud.

Kuni asi pole kohtulikku lahendit saanud, ei saa me oma seisukohta võtta. Sedalaadsete otsustuste tegemiseks ei piisa ainult emotsionaalsest lähenemisest, vaja on arvestada ikkagi kõikide faktidega.

On ju olemas veel ka süütuse presumptsioon, mille kohaselt ei saa inimest lihtsalt niisama hukka mõista ja me peame ka seda arvestama.

Aga kui mõni juhatuse liige peab vajalikuks juhatuse koosolekul Jaak Tamme küsimust mingil moel käsitleda, siis me seda tingimata ka teeme.

Viimasel ajal on mul olnud eravestlus linnapea Jaak Tammega. Jaak Tamm ise kaalub praegu võimalust lähiajal oma tegevuse peatamiseks koonderakonnas, arvestades praeguseks kujunenud ühiskondlikku õhkkonda.

Kui ta tegevuse peatamise otsuse teoks teeb, siis meil koonderakonnas pole tarvidust muidugi tema küsimust arutada.

Kindel on see, et Jaak Tamme ümber toimuv kohalike valimiste eel meie erakonnale kasuks ei tule. Aga ma arvan, et inimest ei saa ikkagi enne süüdi mõista, kui kohus pole vastavasisulist otsust teinud.

Minu isiklik arvamus ühtib täielikult juhatuse arvamusega, mille kohaselt oleks ennatlik kedagi süüdistada ilma, et kõik asjaolud oleks välja selgitatud.

Olen põhimõtteliselt selle poolt, et enne, kui vastavad organid pole oma tööd lõpetanud ja otsuseid teinud, ei saa kedagi hukka mõista. Nii on see ka Kranichi ja Savisaare ning teistegi ametnike ja saadikute puhul.

Kas Jaak Tamm peaks ta-gasi astuma või mitte, seda peaks tema enda käest küsima.

See, et mina nõuan koos hr. Ülo Pärnitsaga linnapea tagasiastumist, on selge kuulujutt, millel pole mingisugust alust.

Ma olen juba teistes lehtedes BNSi avalduse kaudu ilusti öelnud: «Kaaristu sõnul peab Tamm ise otsustama». Vot see on ilusti öeldud.

Jaak Tamme tagasiastumine on koonderakonna nii-öelda juhatuse küsimus ja nii nagu otsustatakse, nii otsustatakse.

Üldiselt on nii, et kui juurdlusorganid pole oma otsust teinud, ei saa inimest milleski süüdi mõista.

Ma ei arva Jaak Tamme tagasiastumisest praegu midagi. Tammega seonduv pole see valdkond, milles ma oleksin kompetentne ja asjadega kursis. Keset seda hoogsust, millega käib praegu üksteise ristpistes läbiõmblemine kõikvõimalike süüdistuste ja paljastustega, ootaksin kohtu ja uurimisorganite reaktsiooni niisuguste asjade kohta.

Muidugi ei saa lähenevate kohalike valimiste eel välistada asjaolu, et Tammega seonduv kahjustab koonderakonna mainet. Mina olen hoidnud kõikides nendes küsimustes, mis minu tegevusvaldkonda ei riiva, erakordselt madalat profiili.

Hetkel kuum