26. mai 1996 kell 22:00

Naistöötaja läheb dekreeti

Teie firmasse asub tööle noor naisspetsialist. Kuna ta on hiljuti abiellu-nud, siis seate töölevõtmisel eeltingimuseks, et ta ei planeeri lähimate aastate jooksul perekonna suurenemist, kuna tema töölõik on vastutusrikas ning firma heale käekäigule ei tuleks selliste töötajate sage vaheldumine sugugi kasuks.

Aasta pärast teatab aga sama naistöötaja, et ta jääb varsti lapsepuhkusele. Te seisate silmitsi probleemiga, et noor naisspetsialist ei täitnud kokkulepet, teil tuleb aga taas hakata tema asemele uut töötajat otsima.

Loomulikult on uute töötajate koolitamine väga kulukas, kuid seni pole me selliseid eeltingimusi seadnud. Pean ütlema, et me pole ka eriti kõrvetada saanud.

Väga paljud noored naised on ise huvitatud, vastupidi, väga ruttu pärast lapse sündi tööle tagasi tulemisest. Majanduslik olukord on selline, et nad tahaksid parema meelega kas poole või terve päeva tööl käia ning leiavad oma lapsele hoidmisvõimaluse.

Töölevõtmisel me ei tee me mingit vahet: 80% töötajatest on noored naised. Meil on noor ja kasvav firma -- alustasime seitsme töötajaga, nüüd on meid üle kahekümne.

Ma annaksin selle probleemi oma juris-tile lahendada. Sellise probleemi lahendamisega mina ise ei tegeleks. Jurist teab, kuidas toimida, ma isegi ei mõtleks selle peale. Kui juristi poleks, siis peaksin muidugi ise rohkem mõtlema. Ma ei tea, kas selliseid tingimusi saab üldse töölepingusse sätestada. Ka enne sellise punkti töölepingusse panemist konsulteeriksin juristiga.

Me pole selliseid eeltingimusi seadnud. See on täiesti inimlik, et noored naised lähevad lapsepuhkusele. Kuna tegemist on noore kollektiiviga, siis on ka meil selliseid asju olnud. Kõik teadvustavad seda võimalust ja me ei sõltu ikkagi ainult ühest inimesest.

Tööle võtmisel me ei tee vahet, kas tegemist on naise või mehega.Valime tööle häid spetsialiste. Me ei diskrimineeri rassi, soo, usu või vanuse järgi.

Seda võib ju sättida eeltingimuseks, aga loodus on loodus. Iga tööandja ise hindab oma seisukohalt, kuidas ta sellises olukorras tegutseb -- milline töö on tal pakkuda ja kui kriitiline selle töö jaoks on võimalik lahkumine. See sõltub igast konkreetsest olukorrast.

Selliseid probleeme meil tööle võtmisel pole olnud.

Meil on aga nii õnnelik firma, et mitu daami on tööaja jooksul leidnud, et Eesti olud on nii rahulikud ja elu on stabiliseerunud ning nad on otsustanud ka pere peale mõelda. Firma seisukohalt paneb muidugi mõtlema, kuidas tööd korraldada. Teisalt ma arvan, et see on positiivne asi.

Tulevikus pean ma ilmselt hakkama järele mõtlema -- kui see asi muutub massiliseks, siis tuleb töölevõtmisel sellised eeltingimused seada.

Ma arvan, et kõigil ettevõtjatel esineb selline probleem: kui personal on suhteliselt noor, siis tuleb sellega arvestada.

Meil on üle viiekümne töötaja ja viimasel ajal on meil üsna mitu töötajat lapsepuhkusele läinud. Peab olema kas piisavalt reserve või alternatiive, kuidas tööd korraldada, kuna häid ajutisi töötajaid on raske leida.

Pigem peab seda protsessi õigel ajal märkama, et õigesti tegutseda.

Kui need töötajad on tõepoolest head, siis ma arvestan, et nad peaksid saama jätkata. Hea, kui nad tahavad seda teha, sest tihti kaasneb sellega ka nö uue elu alustamine.

See on mõlemapoolne olukorra uuestihindamine.

Töötaja ajutine lahkumine seab ettevõtte juhtkonna tõsise probleemi ette: kuidas tööd edasi korraldada. Kui naisspetsialist läheb lapsepuhkusele, tuleb kindlustada talle tagasipöördumise korral samaväärne töö.

Kõige raskemaks osutub ilmselt hea asendaja leidmine, kes oleks nõus hiljem uuesti koha loovutama. Keegi ei taha ju siduda ennast ajutise tööga. Pealegi kaasneb sellga teinegi probleem: meie kiirete muutuste ajajärgus kaotab kodus last kasvatav naine kiiresti kvalifikatsiooni ja kolme aasta pärast pole ta suure tõenäosusega suuteline sama tööga tasemel toime tulema. Niisiis peab ettevõtte juht hakkama teda jälle koolitama ja ja firma eluga kurssi viima, see aga nõuab taas väärtuslikku aega ja raha.

Nendest kaalutlustest lähtudes eelistavadki firmajuhid töölevõtmisel sageli mehi või seovad noored naisspetsialistid kokkuleppega, naised lükkavad aga hea töö säilitamiseks perekonna planeerimise kaugemasse tulevikku.

Hetkel kuum