28. mai 1996 kell 22:00

Lasteaiast kontoriks

1995. aasta oktoobris algasid endise lasteaia, praeguse ASi Leks kontori hoone rekonstrueerimise ettevalmistustööd. Kavandid valmisid ehitustöödega paralleelselt. Endise hoone konstruktsioonidest säilisid vaid vundament ja põhilised kandetarindid. Soklikorruse hüdroisolatsioon uuendati, välispiirdele rajati uus soojusisolatsioon ja kaeti CemStone-plaatidest fassaadikattega. Rekonstrueerimise käigus suurendati hoone üldpinda 246 m² võrra, laiendamata sealjuures hoone gabariite. Kaasajale iseloomulik tellijafirma kiire areng tingis tööde käigus pidevalt täiendusi-muudatusi ruumide siseplaneeringus. Endine poolkeldrikorrus avati uue peasissepääsu kaudu sisenejale avara soklikorrusena.

Teras-klaaskonstruktsioonis peasissepääsu juurdeehitus väärtustab hoonet värskema atraktiivsusega (idee autor on arhitekt Kalvi Voolaid ja teostaja AS Saku Metall).

Hetkel kuum