30. mai 1996 kell 22:00

Millest on põhjustatud tolliameti kasvav aktiivsus?

Tolli praegune aktiivsus on elementaarne. Asjad on jõudnud sellisesse staadiumisse, kus meil on piisavalt fakte, et tegutseda. Toll ei saa tegutseda umbropsu ja selliselt, et tulemust ei ole. Kõikide praeguste asjadega hakati tegelema eelmise aasta lõpus. Nüüd sai faktide kogum sinnamaale, et võis hakata tegutsema.

Alkoholi poole pealt olid firmal (Ofelia -- toim) aga kaks vahelejäämist just aprillis, seega mais jõudis kätte aeg, kui otsused olid tehtud, ja tegime ettepaneku litsentsi äravõtmiseks.

Kütuseterminaali (Termoil -- toim) koha pealt. Me ootasime seda kütust ja jälgisime seda. Kusjuures selleks, et seda mitte siia kuhugi vagunite vahele jätta, pidasime õigeks, et ta viidi terminaali. Terminaali sai ka hoiatatud, et ta ei tohi seda väljastada.

Lähtuda võib ju sellest, et mida suuremad on maksud, seda suurem on huvi salakaubanduse vastu. Siin tulevad sigaretid, alkohol, kütus, need on siiski põhilised. Ütlen, et kütuse vallas töö jätkub pingsalt ja siin tuleb veel mitmeid asju välja, ja tuleb ka tegevuslitsentside äravõtmist firmadelt. Tubaka vallas oleme ka ühtteist teinud, kui aeg jõuab sinnamaale, siis saab sellest ka rääkida.

Tolliameti kontrollimine ei vaju ära. Ega see kontroll pole olnud siis ainult viimased kaks nädalat, see algas ju tunduvalt varem ja kestab ka edasi. Küsimus ei ole kindlasti selles, et tolliamet teeb paar asja ära ja puhkab loorberitel.

Täiendame ja muudame tasapisi oma organisatsiooni, tugevdame järelevalvet nii sisemiselt kui ka firmade poolt. Tollis töötab hetkel natukene üle 1200 inimese, vajame rohkem inimesi. Esiteks selleks, et tõhustada järelevalvet, ning teiseks selleks, et pakkuda firmadele kiiremat teenindust.

Tolli aktiivse tegutsemise põhjus on see, et riigi eelarves puudub raha ja toll tahab näidata tegevust. Hea on näidata, et võtsime ja panime kinni. See on ajulage tegevus, sellega tekitatakse ainult ärile kahju. Ühelt poolt on positiivne see, et toll on hakanud tegutsema. Aga ilmselt ei jätku tollis piisavalt professionaalseid analüütikuid, kes mõtleks kogu operatsiooni ette. Näiteks EK dokumentide võetusest on möödas mitu kuud, aga meil on kogu töö halvatud. Oleme saatnud asjatult kirju tolliametisse, et tagastataks need dokumendid, milles ei kajastu neid huvitav kauba liikumine.

Esimeses kvartalis oli rii-gieelarvesse alkoholi aktsiisi tunduv alalaekumine. Numbrid on küllalt suured, panevad ilmselt ka valitsusaparaadi tööle. Lehti lugedes tundub, et toll on jah hakanud paremini tööle. Aga müüki jälgides pole meie osa küll tõusma hakanud, tolli tegevus hakkab majanduses mõjuma alles paari-kolme kuu pärast.

Tollile oleks võib-olla üks etteheide. Nende töö on liiga ebastabiilne. Selliseid kontrolle ei tehta kampaania korras, mis paari kuu pärast unustatakse.

Tollitöö peab olema igapäevane ja stabiilne. Nüüd on vist keegi kellelegi ülevalt allapoole juhtnööre andnud ja toll hakkas jalgu liigutama.

Hetkel kuum