2. juuni 1996 kell 22:00

Raamatupidamine aitab ärimeest

Raamatupidamise seaduse üks nõuetest kohustab iga raamatupidamiskohuslast koostama raamatupidamise sise-eeskirjad.

Ettevõtte eesmärkidest ja töötajate infovajadusest lähtudes tuleks anda raamatupidajale sise-eeskirjade koostamiseks konkreetne lähteülesanne. Sellega loob juht eeldused juhtimisarvestuse integreerimiseks ühtsesse raamatupidamise süsteemi lisaks finants- ja maksuarvestusele. Juhi tihe koostöö raamatupidajaga sise-eeskirjade koostamisel aitab paremini teadvustada kontode sisu ja info liikumist ning sunnib läbi mõtlema dokumendikäivet ja eelarve koostamisega seotud küsimusi.

Tihti delegeeritakse raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine raamatupidajale. Sellisel juhul ei saa juht raamatupidamisest vajalikku infot vahel tähtaegselt kätte ja kui saabki, siis tekitab see rohkem segadust ja küsimusi kui annab vastuseid.

Kui läbimõeldud raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisele lisada mõõdetavad tööülesanded ja läbimõeldud controlling, võib raamatupidamisest saada juhi abiline tulemuste saavutamisel.

Hetkel kuum