4. juuni 1996 kell 22:00

Pankrotihagi MMMi vastu on jõudnud kohtusse

Hugo Petersoni sõnul on tema käes olevate materjalide põhjal MMMi kreditoorne võlgnevus kokku ligi 14 miljonit krooni. Sellest 4,5 miljonit krooni moodustavad maksuvõlad, 5,7 miljonit krooni võlgnevus pankadele ning 2,7 miljonit krooni on võlad hankijatele.

Selle aasta märtsikuu seisuga oli MMMil väljamaksmata töötasu 192 000 krooni. MMMil omakorda oleks Petersoni ütlusel õigus esitada nõudeid 2,3 miljoni krooni eest.

Peterson lausus, et selle nädalal lõpuks peab ta eelmenetluse korras välja selgitama MMMi tootmispotentsiaali ning tootmiskasumi võimalikkuse. «Täna minu käsutuses olevate andmete põhjal ma tootmise poolt üldse ei näe ega tea ka seda, millega suudetakse võlad katta,» ütles Peterson.

Jüri Makarov on deklareerinud ajutisele pankrotihaldurile MMMi varade suuruseks 15 miljonit krooni. Seda arvu ei pea aga Peterson tõenäoliseks. Nende varade likviidsus on kahtluse all, kuna varade nimekiri koosneb näiteks arvutiketastest, soojapuhuritest, elektritrellidest, mööblist ja muust sellesarnasest kraamist, rääkis Peterson.

MMMi vara on eelmise aasta märtsist selle aasta märtsini võõrandatud kokku 10 miljoni krooni eest 17 firmale ja eraisikule. Kõige suurema osa varast -- 7 miljonit krooni -- on saanud Tipp TVd hallanud Makarov Telekommunikatsioonide AS.

Suurem osa varasid on müüdud järelmaksuga, maksetähtajad ulatuvad mitme lepingu puhul aastasse 1997. Petersoni sõnul nähtub varade võõrandamise nimekirjast, et mitu firmat, millele on MMMi varasid võõrandatud, on MMMi või Jüri Makarovi osalusega.

«Seega lähevad pankroti korral ilmselt paljud tehingud pankrotiseadusest lähtuvalt tühistamisele,» tõdes Peterson. Samuti ei näe Peterson võimalust, et MMMi aitaks makseraskustest välja tulla Rock Summer, kuna selle korraldaja on eraldiseisev firma Rock Summer Festival.

MMMi esindav jurist Kille Piibur ütles, et MMMi võlad on viimasel ajal vähenenud. MMMi 83protsendiline osalus firmas Esimene Võim müüdi Tallinna Pangale, kes on omakorda selle osaluse juba edasi müünud.

Piiburi sõnul vähenesid selle tehingu tulemusena võlad ligi miljon krooni. Tema väitel ületavad MMMi varad praegu kohustusi. Kohustuste suurusena nimetas Piibur 14,5 miljonit krooni. Sellest on aga tema ütlusel maha arvestamata viimasel ajal toimunud tehingutega kustutatud võlad.

MMMi võõrandatud varade tagasivõitmist pankrotimenetluse käigus pidas Piibur vähetõenäoliseks. «Tagasi võita saab varasid sel juhul, kui võlausaldajate huve on teadlikult kahjustatud või müüdud varasid enda lähikondsetele, minu meelest ei ole aga lähikondsetele midagi müüdud,» rääkis Piibur. Ta lisas, et vara ei ole müüdud ka alla bilansilise väärtuse.

«Müüdud on bilansilise väärtusega või isegi kallimalt ning alles eelmise aasta lõpus, kui firmas oli juba väga suur rahapuudus,» kinnitas ta. «On ilmselge, et isegi autode eest on püütud saada maksimum.»

Vara järelmaksuga müümist pidas Piibur loomulikuks. «Kui me räägime Piraadile müüdud varadest, siis pool või isegi üle poole maksti paari esimese kuuga,» märkis ta. «Ega tol hetkel seda pankrotti ka ette ei nähtud.»

MMMi dokumentatsiooni kommenteerides märkis Peterson, et raamatupidamine on kuni viimase hetkeni olemas. Laenulepinguid vaadeldes torkab ajutise pankrotihalduri sõnul silma see, et neid on mitu korda ümber tehtud ja on pikendatud maksegraafikuid.

Hetkel kuum