20. juuni 1996 kell 22:00

Konditsioneer pole vaid õhujahuti

Konditsioneer on seade, millega jahutatakse auto salongi juhitavat õhku. Kuid samaaegselt jahutamisega konditsioneer ka kuivatab õhku. Seetõttu on väide, et konditsioneer on hea ainult palava ilmaga, ekslik. Niiske ja jaheda ilmaga hoiab konditsioneer auto aknaid higistamast, parandades nähtavust ja suurendades ohutust. Mõistes, et puudulikul nähtavusel ja kuumusest uimasel juhil on otsene seos liiklusohutusega, annavad Hollandi kindlustusfirmad konditsioneeriga varustatud autode kindlustamisel kõrgemaid soodustusi.

Paljud mudelid on saadaval tehases paigaldatud konditsioneeriga, kuid seda saab paigaldada ka hiljem. Nii et kui hea mõte liiga hilja tuli, ei ole vaja autot välja vahetada.

Konditsioneeri lisamiseks toodetakse komplekte, mille paigaldamine kestab umbes kolm tundi. Sõiduautol on tulemus sama kui tehases paigaldatuna, väikebussil võib olla ehituslikke iseärasusi.

Tehases autole paigaldatud konditsioneerile laieneb uue auto garantii, hiljem paigaldatule antakse aastane nn varuosa garantii. 1993. aastast alates turustatakse ainult keskkonnaohutul soojuskandjal põhinevaid konditsioneere.

Sõiduki volitamisel on tekitanud segadusi see, kas volikirja alusel sõidukit kasutav isik võib anda sõiduki juhtimise üle teisele isikule, olles ise samas autos kaasas.

Kui volikiri lubab sõidukit kasutada, siis ei tohi teede- ja sideministeeriumi nõuniku Hellat Rumvolti sõnul juhtimist üle anda -- roolis peab olema isik, kelle nimele on volikiri välja antud.

Kui volikiri lubab sõidukit käsutada, laieneb volikirja omanikule õigus sõidukit edasi volitada ja seega võib volikirja omanik sõita kaasa kui kaassõitja ning usaldada juhtimise teisele isikule.

Volikirja pole vaja, kui sõitja nimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele (kas omaniku või kasutajana). Riigisisesel sõidul piisab lihtkirjalisest volitusest, piiri ületamisel peab volikiri olema notariaalselt kinnitatatud.

Hetkel kuum