25. juuni 1996 kell 22:00

Kas taoline sertifitseerimise nõue takistab eksporti Lätti?

Eesti tootjal on võimalik saada sertifikaat, mis tõendab, et tootmine ja toodang on vastavuses Euroopa Liidu kehtestatud nõuetega. See on küll keeruline protsess ja eeldab mingisuguse taseme olemasolu. Praegu on näiteks Taani eksperdid ja ka teised erapooletud eksperdid hinnanud Eesti lihatööstuse olukorda ja leidnud, et siin on olemas kaks firmat, kes võiks saada sertifikaadi. Nendeks on Saaremaa ja Rakvere lihatööstused.

Euroopa Liit kehtestab tööstusele terve rea nõudeid, millega tuleb arvestada, kui tahetakse vastavat taset saavutada.

Meie oleme Läti turust huvitatud, samuti ka Leedu omast. Oleme üritanud kaupa müüa igale poole, kuhu võimalik. Sertifikaadi saamine ei saa siin olla mingi takistus. Oleme selle muretsemise poole teel, usume, et aastavahetusel on see sertifikaat olemas. Nii et oleme üldiselt asjaks valmis.

Ma ei usu, et lätlased hakkavad meie veele sertifikaati nõudma, sest nende huviorbiidis on siiski peamiselt põllumajandussaadused, kuigi mine tea, millega nad oma naabreid veel üllatavad.

Praegusel hetkel me oma toodangut kuigipalju Lätisse veame, aga neil endil on küllalt kõva mineraalvett tootev firma, kelle mehed on otsaga seimis väljas või umbes nii. Eks need tükivad meid sealt välja ajama, kasutades selleks ära poliitilisi teid.

Me ei ole oma firmas sertifikaadile mõelnud, ega tea seega täpselt, kui suured on Euroopa Liidu vastavad nõudmised. Juhul kui sertifitseerimist eksportimisel vaja läheb, tuleb sellele kindlasti tähelepanu pöörata. Ma usun, et sertifikaadi saamine pole midagi ilmvõimatut. Ega me ikkagi loomalaudas ei tooda, meil on asjad võrdlemisi viisakas korras. Tervisekaitsetalitus on meie asjadega rahule jäänud ja vaevalt Euroopa Liidulgi midagi siin teisiti öelda on.

Hetkel kuum