27. juuni 1996 kell 22:00

Rakenduvad lepped T?ehhi ja Slovakiga

Eesti-T?ehhi ning Eesti-Slovakkia vabakaubanduslepingu sätted rakenduvad välisministeeriumi pressiteenistuse teatel 1. juulist.

Kuna T?ehhi ja Slovakkia on sõlminud tolliliidu, siis on lepingud sarnased, erinevusi on ainult lepingute lisades.

Vabakaubanduslepingute jõustudes kaovad Eesti-T?ehhi ja Eesti-Slovakkia omavahelises kaubavahetuses tööstustoodete osas kõik koguselised piirangud ja impordi tollimaksud.

Erandina jäävad kuni aastani 2001 kehtima koguselised piirangud mõnede kaupade, eelkõige keskkonnaohtlike ja radioaktiivsete materjalide impordile; nende osakaal Eesti ekspordis pole aga olnud märkimisväärne.

Põllumajandussaaduste osas kaotatakse omavahelises kaubavahetuses kõik koguselised piirangud ning ekspordi tollimaksud.

T?ehhi ja Slovakkia kaotavad lisaks väga suure osa Eestist pärinevate põllumajandussaaduste impordi tollimaksud.

Samal ajal säilib Eestil õigus kehtestada vajaduse korral oma tollimaksud T?ehhist ja Slovakkiast pärinevatele põllumajandussaadustele. Lepingupooled kohustuvad jätkama jõupingutusi omavahelise kaubanduse edasiseks liberaliseerimiseks põllumajandussaaduste osas. BNS

Hetkel kuum