21. juuli 1996 kell 22:00

Tööstusomandi kaitse

Eesti on alates 1994. a 24. augustist jälle tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesmaa ja nimetatud konventsioon ongi tööstusomandi õiguskaitse süsteemi aluseks. Pariisi konventsiooni sätetest tulenevalt:

1) tegutseb Eestis iseseisva valitsusasutusena riigi patendiamet (konventsiooni artikkel 12), mis alustas tegevust 10. märtsil 1992. a;

2) tegutseb patendidokumentatsiooni keskusena Eesti patendiraamatukogu, mille fondides on ligikaudu 18 miljonit dokumenti. Patendiraamatukogu on nii patendiekspertidele kui ka kõigile asjast huvitatuile peamine igapäevane tööbaas.

Eesti Vabariik on lülitumas tööstusomandi õiguskaitse rahvusvahelisse süsteemi, mille täieõiguslik liige ta oli aastail 1920--1940.

Hetkel kuum