7. august 1996 kell 22:00

Lühiuudised

Eesti tarbijahinnaindeks kasvas juulis statistikaameti andmeil 0,7 protsenti.

Kaubad kokku kallinesid 0,0%. Toidukaubad odavnesid 0,2% võrra ja tööstuskaubad kallinesid 0,3%. Teenused kallinesid 0,8%.

Keskmiselt olid tarbekaubad ja teenused juulis 1995. aasta juuliga võrreldes 23,0 protsenti kallimad. Sealhulgas tõusid administratiivselt reguleeritavate kaupade ja teenuste hinnad aastaga 24,5 ja vabalt kujunevad hinnad 22,2 protsenti. BNS

Eesti suurima jaemüügiettevõtte Tallinna kaubamaja käive oli juulis 42 miljonit krooni, mis on sama palju kui eelmisel kuul.

Tallinna kaubamaja rahandusdirektor Urmo Vallner ütles, et ettevõtte käive juulis vastas prognoosidele.

Kaupade müüki mõjutas juulis kahe korruse remont, lisas Vallner. Tallinna kaubamaja hakkab taas terves majas müüma 10. augustist, kinnitas ta.

Tallinna kaubamaja I poolaasta käive oli 257,5 ja kasum 14,5 miljonit krooni. Aastakäibeks on Tallinna kaubamaja ennustanud 550--600 miljonit krooni. BNS

AS Eesti Telefoni I poolaasta kogutulu oli 457 ning puhaskasum 68 miljonit krooni, ütles firma avalike suhete juht Enno Kiviloo.

Eesti Telefoni kulud moodustasid esimesel poolaastal 225,6 miljonit krooni.

Ettevõte investeeris selle aasta esimesel poolel Eesti telekommunikatsioonivõrgu arengusse 167 miljonit krooni, kinnitas Kiviloo. Firma ehitas kuue kuuga ligi 19 000 digitaalset telefoni põhiliini.

Poolaasta seisuga teenindas Eesti Telefon 423 774 telefoni põhiliini, neist 101 619 olid digitaalliinid. BNS

Erastamisagentuuri (EEA) nõukogu kinnitab esimehe Andres Lipstoki sõnul kahe nädala pärast järgmisel istungil tõenäoliselt agentuuri I poolaasta tegevusaruande.

Lipstok märkis, et aruanne oli esimesel lugemisel ning tuleb järgmisel istungil taas arutusele.

EEA nõukogu otsustas kolmapäeval toimuval istungil anda Hiiumaal Emmastes paiknevatele munitsipaliseeritud katlamajadele 500 000 kr keskkonnareostuse likvideerimise lõpetamiseks.

Põhiküsimusena tahab nõukogu teada, kui suur osa raudtee ehituseks mõeldud riiklikest ressurssidest suunduks raudtee ehitusse loodava firma kaudu. BNS

Hoiupanga järelevalvenõukogu lükkas kolmapäeval otsuse sügisel kavandatava aktsiaemissiooni kohta edasi 23. augustini.

Hoiupanga aktsionäride üldkoosolek volitas aprilli keskel panga järelevalvenõukogu suurendama panga aktsiakapitali 2,2 miljoni lihtaktsia nominaalväärtusega 10 krooni väljalaskmise teel.

Järelevalvenõukogu sai volitused määrata emiteeritavate aktsiate ülekursi suuruse, emissiooni aja ning muud aktsiakapitali suurendamise tingimused.

Eesti suuruselt teise bilansimahuga Hoiupanga aktsiakapital on 133 mln kr. Panga eelmise aasta kasum oli 27,86 mln ning tänavu I poolaastal 22,39 miljonit krooni. BNS

Alkoholi salavedu Eestist Soome on pärast alkoholi salakaubanduse plahvatuslikku kasvu läinud aastal vähenenud.

Mullu konfiskeeris Soome toll 183 600 liitrit alkoholi, rohkem kui kunagi varem pärast 1930. aastatel kehtinud keeluseadust.

Konfiskeeritud kogusest pärines üle kolmandiku Eestist, ütles Soome tolliameti juhtivinspektor Markus Kallio.

Soome tolli hinnangul on põhilised alkoholi salaveo korraldajad Eesti-Soome kuritegelikud rühmitused, peakorteriga Eestis. BNS

Hansa Kindlustus suurendab augustis aktsiakapitali praeguselt 1,8 mln kroonilt 10 mln kroonile, ütles kindlustusseltsi peadirektor Olavi Laido.

Hansa Kindlustuse omanikud kogunevad Laido sõnul aktsiakapitali laiendamise eesmärgil 22. augustil.

Laido ütles, et kuigi kohustusliku aktsiakapitali suurendamise tähtajani on veel piisavalt aega, on parem kapitali kohe suurendada.

Laido lisas, et Hansa Kindlustus tahab aktsiakapitali tõstes muuta omakapitali koostist. BNS EEA VALIS MERELAEVANDUSE ERASTAMISE VIISI

Erastamisagentuuri (EEA) nõukogu otsustas eilsel istungil erastada RAS Eesti Merelaevanduse aktsiakapitali laiendamise teel.

EEA nõukogu esimees Andres Lipstok ütles pressikonverentsil, et Eesti Merelaevanduse erastamise väljakuulutamine on lähiaja küsimus.

Merelaevandus erastatakse Lipstoki sõnul kaheetapilisel pakkumisel. BNS

Eesti Panga bilansimaht kahanes juulis 1,5%, moodustades 8,213 mld krooni.

Kodumaised aktivad suurenesid juulis 275,2 mln kroonini, kasvades kuu jooksul 1,1 protsenti.

Eesti Panga infoosakonna andmetel on aktivakirjet «konverteeritav välisraha» vähendanud vahetatava välisraha müük Eesti kommertspankadele ning rahvusvahelisele valuutafondile tagasimakstud tugilaenu viies graafikujärgne osa.

Kirje «laenud» suurenemise põhjus on rahvusvahelisest valuutafondist Eesti valitsusele antud majanduse arendussihtlaenude (STF) arvutatud intressid selle aasta mai, juuni ning juuli eest. Majanduse arendamise sihtlaenu vahendamisel toimib Eesti Pank valitsuse agendina.

Passivakirjet «välisvõlad» on suurendanud väärtpaberite tagatisel võetud lühiajalised laenud.

Rahvusvahelise valuutafondiga seotud aktiva- ning passivakirjeid on vähendanud enamiku SDRi korvvaluutade kursside langused juulis.

Juulis on vähenenud kirje «kapital ning reservid». Põhjuseks on vabalt vahetatava raha kursi muutused, peamiselt USA dollari kursi langus maailma valuutaturgudel. Samal perioodil on kirjet «kapital ning reservid» suurendanud väärtpaberite hinna tõus ning juulis saadud tulud. BNS

Erastamisagentuuri (EEA) nõukogu loodab sõlmida Esoili ostu-müügilepingu Coastal Baltica Holdinguga tähtajaks.

EEA nõukogu esimees majandusminister Andres Lipstok ütles pressikonverentsil, et EEA läbirääkimised Coastal Baltica Holdinguga on lõppfaasis ja kõik läheb plaani järgi.

EEA peadirektor Väino Sarnet ütles, et praegu ei ole EEA, AA-Õligrupp ja Esoil kirjutanud alla kokkuleppele võlanõude tasumiseks, kuid selle projekt on paberil olemas.

Erastamisagentuuri nõukogu otsustas juuli alguses erastada riikliku kütusekontserni AS Esoil Coastal Baltica Holdingule. AS Terminaali ja nelja Eesti kütuseärimeest esindav AA-Õligrupp osales erastamiskonkursil. BNS

Hetkel kuum