11. august 1996 kell 22:00

Millised juhtimisprobleemid tuleks teie firmas lahendada?

Üks probleem on see, et RET Arengugrupp läheb küllalt kiiresti edasi. Kogu meie kollektiiv vaatab kogu aeg ette ja tunneb rõõmu sellest, et on leitud uued investeeringud, rentnikud ja kaasomanikud.

Probleem on selles, mis toimub seljataga -- need, kes tegeleks igapäevase tuima tööga, olemasoleva süsteemi töölhoidmise ja kulude minimeerimisega. Paralleele võib tuua teistegi tohutu suurte süsteemidega, mis loodi ja mis järsku kokku jooksid. Seal tekkiski ilmselt sama probleem: seda, mis toimub seljataga ja mis hakkab kusagil raha sööma, märgatakse liiga hilja.

Kuna tekib palju tütarettevõtteid, siis teine probleem on, kuidas ja kui palju nende juhte kontrollida -- kuidas saada nende ettevõtete juhtidelt kätte vajalikku ja kergesti haaratavat sisulist informatsiooni, kaastegijaid seejuures solvamata. See peab käima diskreetselt, kuid efektiivselt.

Meil on alustatud teoreetilist tööd kontsernisuhete loomiseks.

Meil oleks hädasti vaja häid juhte. Tegelikult pole need probleemid, vaid on võimalused. Meile loob elu neid järjest juurde.

Asi pole mitte selles, et meil on kehvad juhid. Juhtimine on see, et sa paned asjad paika. Kellele see meeldib, ongi hea juht ja tal on head töötulemused.

Kui tegelda laia valdkonnaga, siis on tähtis valida, millele teha panus. Tõenäoliselt on see konkreetse firma tippmeeskond. Tütarettevõtteid on nii palju, et iga firma majandustegevusse sekkuda ja seda analüüsida on praktiliselt võimatu.

Suur probleem on ka info liikumine ja selle kiirus.

Ettevõtetes, kus sama taseme juhtkonna moodustavad eri põlvkondade esindajad, võivad sageli tekkida probleemid sellel tasemel, et juhtimisstiilid on erinevad, samuti teatud arusaamad. Seetõttu võib keskastme juhtide formeerimises ette tulla ebakõlasid või lihtsalt erineval lainel olemist.

Teravam on probleem siis, kui tippjuhtkond on noorem. Neile alluvad vanema generatsiooni mehed ei taha kuidagi tempos püsida. Siis püütakse vaikselt ignoreerida. Sellised probleemid tuleks ületada ühiste vestluste ja nõupidamistega, kus asjadest konkreetselt ja otse räägitakse.

Samas peaks inimesi ühele lainele viima ühised juhtimistreeningud. Meie müügijuhid on läbinud Mercuri selle ala kursused, ülejäänud administratsioon on osa võtnud mõnest Invicta kursusest.

Muid otseseid probleeme meil pole -- need on lihtsalt igapäevatöö küsimused, millel pole problemaatiline iseloom.

Hetkel kuum