18. august 1996 kell 22:00

Äripindade hindamine

Äripindade hidamine viiakse loogiliselt mõtlevates kinnisvarafirmades läbi tulumeetodiga, st arvutatakse välja, kui suur on objekti rahaline puhastulu selle väljarentimisel. Müügihindade võrdlemisel (võrdlusmeetodiga) ei saa äripindade puhul alati õiget tulemust, kuna 100 m kaugusel müüdud samasugused hooned võivad turuväärtuselt erineda 50%. Samuti on objekti müügi korral kinnisvara väärtus seotud objekti ärilise väärtusega.

Äripindade renditurg on Tallinnas tunduvalt selgemalt välja kujunenud kui teistes piirkondades ja rendihindadel baseeruv tulumeetod annab objektiivsema turuväärtuse. Puhastulu leidmisel peab kindlasti arvestama amortisatsiooni, administratiivkulusid, väljarentimise tõenäosust, kahe rendilepingu vahelist tulutut aega, rendimaksete osalist hilinemist, investeeringuid (remont) ja tulumaksu.

Klientide hulgas on levinud ekslik mõtteviis, et kui võtta objekti ostuhind, liita sellele remondikulud ja investeeringud ning lisada 30% kasumit, siis saabki selle väärtuse. Selgitamine, et hindamine niimoodi ei käi, võtab hindajatelt poole ajast. REIN PÜTSEPP

Hetkel kuum