18. august 1996 kell 22:00

Tallinna linn soovib ise korraldada maa erastamist

Kehtivate seaduste kohaselt korraldab maa erastamist maavanem või erastamisagentuur, kuid kokkuleppel volikoguga võib maavanem volitada erastamist riigi nimel korraldama kohalikku omavalitsust.

Abilinnapea Jaak Saarniit ütles, et kui maavanem ettepanekuga nõustub, siis aitab see kiirendada Tallinnas maareformi elluviimist. «Meie (linnavalitsus -- toim) arvates ei ole väga otstarbekas see, et praktiliselt ühte ja sama tööd teeb linnavalitsuse aparaat ja ka maakonna aparaat,» põhjendas ta.

Tallinna linnapea Jaak Tamm informeeris ettepaneku esitamise kavatsusest ka eelnevalt Harju maavanemat Jaak Kornetit. Saarniidu sõnul lubas Kornet selles küsimuses konsulteerida valitsusega.

Kevadel riigikogus maareformi kiirendamise ja lihtsustamise eesmärgil vastu võetud maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadust kommenteerides lausus Saarniit, et ta ei ole kahjuks maareformi kiirenemise suhtes nii optimistlik.

«Kindlasti on võimalik maareformi kiirendada, kuid selleks on vaja teha väga radikaalseid otsuseid,» rääkis Saarniit. Ta lisas, et riigikogus vastu võetud seadus selliseid otsuseid ei sisalda.

Saarniidu sõnul on linnavalitsuse menetluses üks dokument, mis näeb ette väga radikaalseid muudatusi ja peaks aitama kaasa Tallinnas maareformi kiirendamisele. Praegu on see dokument saadetud laiali linnaosade halduskogudesse, et saada teada nende arvamus plaanitavate muudatuste kohta.

Linnavalitsuses väljatöötatud dokumendi kohaselt ei ole maa erastmiseks vaja enam saada kooskõlastust linnaosa halduskogult.

Teatavasti on aga just Tallinna kesklinna halduskogu üritanud kesklinnas tegutsevatele firmadele teha takistusi maa erastamisel, pidades juriidilistest isikutest maa omanikke spekulantideks.

Tallinnas on maa omanikuks õnnestunud saada ainult kahel-kolmel firmal ja seni pole Tallinna linnavolikogu teinud midagi selleks, et kiirendada Tallinnas maa erastamist ettevõtetele. Pigem on volikogu jaganud kesklinna halduskogu seisukohta ja keeldunud riigile kuuluva maa erastamisest.

Linnavara ameti andmetel on Tallinnas maa ostueesõigusega erastamise õigus vähemalt 8000 üksik- ja 1000 juriidilisel isikul.

Hetkel kuum