25. august 1996 kell 22:00

Austerlased hoiatavad eestlasi pettuse eest

Eesti patendivolinikud tegid selle nädala alguses järelepärimise Austria firma Company for Economic Publication kohta, kes pakub Eesti firmadele faksi teel kaubamärgi avaldamise võimalust rahvusvahelises kaubamärkide kataloogis.

«Pakkumused kaubamärgiomanikele on tehtud kavatsusega neid petta ning me soovitame Eesti avalikkuse hoiatamist ettemõtlematul viisil toimimise ning Viini firmale raha ülekandmise eest,» vastas Arnulf Weinzinger Eesti patendivolinike arupärimisele.

Weinzingeri sõnutsi püüab Austria patendivolinike koda nimetatud firma tegevust lõpetada.

Weinzingeri kinnitusel on petturid küsinud kahe aasta vältel mitme riigi ettevõtetelt raha nende kaubamärkide avaldamise eest väljaandes Publication of Brand Names of the European Economy.

Reklaamitavat väljaannet pole seni ilmunud, kuigi osa faksi saanud firmasid on Weinzingeri kinnitusel Viinis tegutseva firma kontole raha üle kandnud. Firmad, kellele pakkumus saadetakse, valitakse välja erinevate riikide ametlike kaubamärgilehtede alusel, öeldakse Austria patendivolinike vastuses.

Suvel tuli mitmele Eesti firmale inglis- ja prantsuskeelne faks, mis andis teada, et 860 dollari eest võib firma avaldada oma kaubamärgi Euroopa majandusettevõtete kaubamärkide kataloogis.

Veidi hiljem saatis ülemaailmne intellektuaalse omandi organisatsioon WIPO Eesti patendiametile hoiatuse, milles juhitakse tähelepanu «asjaolule, et teatud organisatsioonid saadavad kirju rahvusvaheliste registreeringute omanikele, kutsudes neid registreerima oma kaubamärke näiliselt ametlikes publikatsioonides».

WIPO kinnitab oma kirjas, et sellised publikatsioonid pole ametlikud ega oma õiguslikku toimet kaubamärgi kaitsmisel rahvusvahelises plaanis.

Hetkel kuum