10. september 1996 kell 22:00

Andmed vajavad ka füüsilist kaitset

Andmetöötluse programmilist kaitset on pidevalt arendatud ja täiustatud, samas on sageli andmetöötluse füüsiline kaitse jäänud unarusse. Põhjus võib peituda selles, et piisavalt häid lahendusi ei ole turg seni välja pakkunud.

Andmetöötlussüsteemide füüsilist turvalisust ohustavad tulekahjud, murdvargused, viirused, sabotaazh, aga ka töötajate tahtlikud või tahtmatud eksimused seadmete kasutamisel.

Näiteks tuleohutusse puutuvatest küsimustest ei ole ka spetsialistid tihti teadlikud. Igapäevaseks tööks vajalikke linte säilitatakse tavalise tulekahjukindlusega turvakappides.

Turvakapp on tulekahjukindel dokumentide ja muudele pabertoodete puhul, see tähendab, et temperatuur kapis võib tõusta kuni 170 °C, samas kannatavad magnetkandjad tavaliselt ainult 55 °C.

Teine levinud seisukoht on, et kuni 50 cm paksune betoonsein on piisavalt tulekindel magnetkandjatele ja neid säilitatakse selliste seintega ruumis.

Katsed on näidanud, et betoon kaitseb leekide, mitte kuumuse eest, sest ka vanades betoonseintes on alati niiskust ja kristalliseerunud vett. 20--30 minutit pärast tule süttimist seina ühel pool hakkab seina teiselt poolt paiskuma välja 100 °C kuumust veeauru.

Kui nende seinte taga on magnetkandjad, rikub veeaur nad kiiresti.

Põlemisel tekib sünteetilistest ainetest palju mürgiseid gaase, mis samuti muudavad disketid kasutamiskõlbmatuks.

Probleem ei ole ainult seadmete hävinemine või kadumine, vaid andmetöötluse ja infobaaside ootamatu kadumine.

Füüsilise turvamise seisukohalt jaguneb andmete kaitsmine kaheks:

- riistvara kaitsmine;

- magnetkandjatel kokkuvõtete (back up) kaitsmine.

Millisel tasemel erinevaid süsteemi osi peaks kaitsma, sõltub loomulikult konkreetse seadme tähtsusest süsteemis ning ümbruse turvalisusest. Selge on see, et kaitsma peaks kõiki osi vajalikul tasemel.

Hetkel kuum