11. september 1996 kell 22:00

Tuntuimad grafoprojektorid on firmalt 3M

Märtsis-aprillis viis turu-uuringu firma Ariko MG läbi küsitluse grafoprojektorite turupositsiooni kohta. Küsitleti 525 ettevõtet üle Eesti. Ettevõtete valimisel järgiti põhimõtet, et esindatud oleksid kõik ettevõtete suurusjärgud. Samuti järgiti piirkondliku esindatuse nõuet.

Uuringu tulemusena selgus, et grafoprojektorite tuntus organisatsioonilisel turul on üsna väike. Kõige tuntumad on firma 3M seadmed, mida teatakse eelkõige Tallinnas ja väliskapitali osalusega eraettevõtetes.

Grafoprojektoreid märkis omavat vaid kümme protsenti küsitletud ettevõtetest. Levik ei ole suur üheski piirkonnas, kaasa arvatud Tallinn. Sama kehtib ka tegevusalade, töötajate arvu ja ettevõtte omandivormi kohta.

LCD-paneelidest on väikese ülekaaluga tuntuim Sharp. Samas tuntakse ja omatakse LCD-paneele grafoprojektoritest veelgi väiksem.

Grafoprojektorite omanike väikese arvu tõttu ei ole erinevatele markidele antud hinnangud statistiliselt kuigi informatiivsed. Mõõdetud parameetrite järgi konkureerivad omavahel peamiselt 3M ja Esselte. Disaini, töökvaliteedi, vastupidavuse, transporditavuse poolest sai kõrgeima hinnangu Esselte; kasutusmugavuse ja hinna poolest 3M. Ariko MG-ÄP

Hetkel kuum