22. september 1996 kell 22:00

NATO otsib lahendust Balti julgeolekule

Kopenhaageni seminarile tulevad kokku NATO ning sinna mittekuuluvate riikide ning endise Varssavi pakti maade esindajad, et arutada Venemaa ja lääne vahelisi suhteid.

Venemaa ei soovi näha NATO laienemist oma piiride vahetus läheduses, samas vajavad aga just endised liiduvabariigid ning Venemaa satelliitriigid julgeolekugarantiisid suure ning ettearvamatu naabri kõrval.

Seminaril teevad ettekan-de USA kaitseminister Wil-liam Perry, Suurbritannia kaitseminister Michael Portillo, Saksamaa kaitseminister Volker Rühe ning Venemaa Balti laevastiku komandör admiral Jegorov.

Kahepäevane seminar toi-mub suletud uste taga, et «võimaldada ametnikel ning akadeemilise poole esindajail vaba arvamusteavaldust,» teatati Taani kaitseministeeriumist.

Seminaril osalevad Balti riikide, Taani, Soome, Rootsi ja Hollandi kaitseministrid ning Poola ja Norra kõrged ametnikud.

USA kaitseministri William Perry sõnul on NATO eesmärgiks pigem ühisringi loomine Euroopa julgeoleku tagamiseks kui eraldusjoone tõmbamine kahe leeri vahele.

Ühisringi tuleb haarata ka riigid, mis tõenäoliselt esimeste hulgas laienevasse NATOsse ei pääse. Taoliste riikide võimalusi näeb Perry eelkõige NATO rahupartnerluse programmi laiendamises.

Initsiatiiv rahupartnerluse laiendamise alal kuulub Taanile, kus asub Balti regiooni peakorter (BALTAP) ning kes on aktiivselt tegelenud Balti riikide kaasamisega rahu tagamise operatsioonidesse. «Nad on siin ning võtavad kõigest osa. Veel lähemale liikmestaatusele on raske saada,» kommenteeris Taani kaitseministeeriumi esindaja.

Teine eesmärk on Venemaa, Balti riikide, Põhjamaa-de ning NATO koostöö laiendamine rahu tagamisel Bosnias, mis aitaks riike üks-teisele lähendada.

NATO ministrid siirduvad teisipäeval edasi Norrasse, kus nendega liitub ka Venemaa kaitseminister Igor Rodionov. REUTER-ÄP

Hetkel kuum