22. september 1996 kell 22:00

Soome majanduseliit pigis

Süüdistatavate hulgas on Merita panga tegevdirektor Pertti Voutilainen, metsandushiiglase UPM Kymmene juhatuse esimees Yrjö Niskanen ja aseesimees Tauno Matomäki.

Süüdistus on esitatud KOPi aktsiaemissiooni kohta 1994. a sügisel, vahetult enne KOPi ning SYPi liitumist, mille tulemusel tekkis Soome suurim pank -- Merita pank.

Väikeaktsionäride väitel edastas panga juhtkond eksitavat informatsiooni, et suuraktsionärid märgivad pooled emiteeritavatest aktsiatest. Kindlustusfirma Pohjola ning Repola, mis hiljem liitus UPM-Kymmeneks, võtsid mitteametliku kohustuse märkida aktsiaid vähemalt ühe miljardi marga eest. Tegelikult märkisid Pohjola ja Repola aktsiaid vaid 400 miljoni marga eest.

Varsti pärast emissiooni teatas KOP oodatavast suurest kahjumist. Selleks ajaks oli aktsiahind 10,60 margalt väljalaske hetkel alanenud 4,46 margale. Peagi kuulutati välja liitumine SYPiga.

59 väikeaktsionäri on esitanud tsiviilhagi KOPi vastu nõudes kompensatsiooniks 9,5 miljonit marka, mis peab kompenseerima aktsiahinna languse.

Hagejate sõnul edastas pank eksitavat informatsiooni panga tegeliku finantsolukorra kohta. Samuti väidavad aktsionärid, et liitumisläbirääkimised SYPiga olid emissiooni ajal juba alanud.

KOPi juhatuse kuut liiget eesotsas tollase kontsernijuhi Pertti Voutilaineniga süüdistatakse väärtpaberituru seaduse rikkumises, mis Soomes võib kaasa tuua kuni üheaastase vabadusekaotuse. Pertti Voutilainen ja Kari Jordan istuvad preagu Merita panga juhatuses. Süüdistus on esitatud ka KOPi haldusnõukogu esimehe ja aseesimehe vastu, keda ähvardab rahatrahv.

Süüpingis on Soome majanduselu ladvik. Haldusnõukogu aseesimeheks oli kindlustusettevõtte Pohjola endine kontsernijuht Yrjö Niskanen, praegune UPM-Kymmene juhatuse esimees.

KOPi haldusnõukogu esimees oli Tauno Matomäki, endine kontsernijuht Repolas, mis mõni aeg hiljem ühines Kymmenega, luues Euroopa suurima metsatööstusettevõtte UPM-Kymmene. Tauno Matomäki on UPM-Kymmene juhatuse aseesimees.

Süüdimõistva otsuse korral on olemas risk, et Merita pangal tuleb aktsiate märkijatele osa raha tagasi maksta.

Kui kahjunõudeid tuleb lisaks, võib summa küündida sadadesse miljonitesse markadesse. Kohus hakkab hagi arutama 14. novembril. FT-DI-KL-AL

Hetkel kuum