29. september 1996 kell 22:00

Abinõud renditehingute riski vähendamiseks:

1. Kontrollida rendileandja volitusi

1.1 rendileandja peaks tooma hooneregistrist või kinnistusregistrist tõendi omandiõiguse kohta

1.2 allrenditehingu korral peab rendileandja esitama lepingu, mis annab talle allrendilepingu

sõlmimise õiguse

1.3 kontrollida mõlema poole alla kirjutavate isikute volitusi

2. Sõlmida korrektne rendi-(üüri)leping

2.1. rendilepingu olulisemad punktid:

- rendi maksumus

- tähtaeg

- lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisest tulenevad sanktsioonid

- lepingu lõpetamise ja vara üleandmise tingimused

- lepingust tulenevate kohustuste ja sanktsioonide tasakaalustatus

- rendilepingu sisuline loogika

Allikas: Pindi Kinnisvara

Hetkel kuum