29. september 1996 kell 22:00

Tööleping tuleb sõlmida kirjalikult

Töölepingu seaduse järgi peab tööandja sõlmima töötajaga tema tööleasumisel kirjaliku lepingu, olenemata sellest, kas töötaja asub tööle määramata või määratud tähtajaks. Kirjalikku lepingut pole vaja sõlmida vaid siis, kui töösuhe ei ületa kahte nädalat. Sel juhul võib lepingu asendada vastava käskkirja või korraldusega, märkides sinna töötaja ülesanded, ametikoha, palga ja tööaja normi. Töölepingu vormi nõue on sätestatud seaduse § 28. Töölepingu kohustuslikud tingimused on: töö- või ametikoht, tööaeg, töötasu, töötamise asukoht, töölepingu kehtivuse aeg ja tööleasumise kuupäev.

Hetkel kuum