30. september 1996 kell 22:00

AV Investeeringute pankrotiasi majanduspolitseis

Juunis pankrotistunud AV Investeeringute ASi pankrotihaldur Indrek Naur esitas Tallinna majanduspolitseile avalduse kriminaalasja algatamiseks kõigi laenukontorina tegutsenud firma omanike ja töötajate vastu.

Indrek Naur ütles, et AV Investeeringute töötajaid on põhjust kahtlustada kelmuses, riisumises, raamatupidamise ebarahuldavas pidamises, maksejõuetuse tahtlikus põhjustamises, ametialases lohakuses, ametiseisundi kuritarvitamises ja dokumentide võltsimises.

Pankrotihaldur kinnitas, et AV Investeeringute vastu on tänase seisuga esitatud nõudeid 9,8 miljoni krooni ulatuses, nõuded tulevad kaitsmisele 18. oktoobril võlausaldajate koosolekul.

Samas on Naur esitanud Tallinna linnakohtule kuus hagiavaldust kokku ligi 14 miljoni krooni tagasivõitmiseks AV Investeeringute kasuks, kuid raha saamist peab ta ise vähetõenäoseks. «Isikud, kelle vastu hagid on esitatud, on rahatud,» tõdes pankrotihaldur.

AV Investeeringute pankrot kuulutati välja 17. juunil, võlausaldajaid on 140 ringis. Veel eelmise aasta lõpus reklaamis firma end kui investeeringute, äriprojektide ja ekspordi-impordiga tegelejat, lubades võlausaldajatele 6--8 protsenti intresse kuus.

Esimesed tõrked intresside ja laenusummade tagasimaksmisega tekkisid firmal septembris 1995.

AV Investeeringute asutaja ja omanik oli pikka aega Aap Vaide, kellele on esitatud mitu kriminaalsüüdistust väljapressimises. Vaide on seni kuulutatud tagaotsitavaks. ÄP

Hetkel kuum