6. oktoober 1996 kell 22:00

Kingituste maksustamisest

Kingituste maksustamisel on võimalikud järgmised enamlevinud olukorrad:

1. maksustatava tulu hulka ei kuulu füüsi-liste isikute ja tulumaksuseaduse paragrahvis 5 (lg1 p2¹) nimetatud mittetulundusühingute ja -liitude ning sihtasutuste kingitused, mida on saanud residendist füüsiline isik. Sellelt ei maksa tulumaksu ei kingituse saaja ega ka kinkija (§9 lg2 p2);

2. sama kehtib, kui eelmises punktis nimetatud mittetulundusühingud ja -liidud ning sihtasutused on kingituse saajad;

3. maksuvabad peaksid olema ka kingitused, mis eelmistes punktides nimetatud isikud on saanud välisriikide organisatsioonidelt, kuid rahandusministri määratud tingimustel (minister pole tingimusi veel määranud);

4. kui kingituse saaja on mitteresident, siis seda ei käsitleta tulumaksuseaduse paragrahvi 10 alusel üldse tuluna;

5. kui kingituse saaja on eesti eraisik ja kinkija äriühing, võetakse kingituselt seaduse alusel 26% tulumaksu (§9 lg1). Samas ei arvata kinkija tulust maha kingitustele tehtud kulutusi (§16 p8). Seega maksustatakse kingitused antud juhul kahekordselt.

Hetkel kuum