8. oktoober 1996 kell 22:00

Seade kohalikule kütusele

Katelseade on sobiv korterelamu, ühepereelamute grupi, tööstushoone, kultuuri- või meditsiiniasutuse kütmiseks ja sooja veega varustamiseks. Kütuseks võib olla kuni 40protsendilise niiskusega tükkturvas, hakkepuit või kuiv saepuru koos höövlilaastuga.

Katelseadme ladu mahutab kütusekoguse, millest jätkub katla tööks nimivõimsusel 1,5--3 ööpäeva jooksul. Liikuva kaldpõhjaga punkerlaos on välistatud võlvi tekkimine ja kütuse kinnijäämine. Kütus teisaldatakse laost põletisse kahe kruvisööturi abil. Kahe kruvi kasutamine võimaldab ladu katla suhtes sobivalt paigutada: kruvidevahelist nurka saab valida vajaduse kohaselt, samuti lao ja katla vahelist kaugust.

Põletit koos lao, sööturite ja juhtimiskilbiga on võimalik sobitada ka mõne varem ülesseatud katlaga.

Juhtimiskilp võimaldab katelseadme käsitsi- ja automaatjuhtimist. Sisaldab tehnoloogilise kaitse, signalisatsiooni ja blokeeringu ahelaid. Pidevat järelevalvet katelseade ei vaja.

Katelseadme koosseisu kuuluvad punkerladu (1), kruvisööturid (2 ja 5) koos ajamitega (3 ja 10), katel (8), tahkekütuse põleti (7), põlemisõhu ventilaator (6), vahepunker (4), seadme juhtimiskilp.

Hetkel kuum