8. oktoober 1996 kell 22:00

Valitsus rikub kehtivaid seadusi

Praegune valitsus leiab, et ei pea oma tegevuses järgima kehtivaid seadusi.

Käesoleva aasta 1. jaanuarist kehtib Eestis vabariigi valitsuse seadus, mis ütleb, et kantsler ja asekantsler ei või olla üheski muus riigi- ega omavalitsusametis ega kuuluda tulundusettevõtte alaliselt tegutsevasse juht-, kontroll- või revisjoniorganitesse. Samast ajast kehtib ka avaliku teenistuse seadus, mis keelab riigi osalusega ettevõtete juht- või järelevalveorganis töötavale riigiametnikule eritasu maksmise.

Kahjuks selgus aga eelmisel nädalal, et mitme ministeeriumi kantslerid ja asekantslerid osalevad valitsuse poolt kinnitatud riigifirmade haldusnõukogudes, nõukogudes ja juhatustes ning teenivad nii oma põhipalgale lisa. See kõik toimub valitsuse vaikival heakskiidul.

Äripäev loodab, et valitsus saab lähiajal ka ise aru, et seaduse täitmise peale sülitamine pole prestiizhne ja viib oma tegevuse kiiremas korras seadustega kooskõlla.

Hetkel kuum