27. oktoober 1996 kell 22:00

Ekspordivõime suurendamine

Ettevõtte ekspordipotentsiaali suurendamiseks tuleb:

- hinnata oma organisatsiooni tugevaid ja nõrku külgi, tulevikuohte ja võimalusi;

- analüüsida välisturge, seostades firma ressurssidele vastavalt teabematerjali kogumine, sihtturu külastused ja turu-uuringud;

- täpsustada oma äriideid ja müügi edendamiseks mõeldud ressursse ning valida sellele vastavad turustuskanalid;

- sõlmida agentide ja turustuskanali teiste lülidega lepingud, mis ergutavad neid teie firma turuosa suurendama ja lõpptarbijate kohta uut infot hankima;

- investeerida sihtturu arengutrendidest lähtuvasse tootearendusse ja oma firma kaubamärgi järkjärgulisse teadvustamisse sihtturul;

- seada ühisettevõtete ja muud tüüpi strateegiliste liitude loomisel eesmärgiks uue oskusteabe hankimine ja juuredepääs uutele turgudele.

Hetkel kuum