27. oktoober 1996 kell 22:00

Ettevõtluse kulude määramine

Tulumaksuseaduse § 14 sätestab, et ettvõtlusega otseselt mitteseotud kuludeks loetakse kulutusi meelelahutusele, puhkusele ja nendega seotud vahendite kasutamisele ning muid kulutusi, mis ei ole otseses seoses maksumaksja ettevõtlusega. Seaduse § 15 lubab ettevõtlusega otseselt mitteseotud kulusid maha arvata üldsummas kuni 2% tulust, millest on eelnevalt maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud (§ 13), amortisatsioon (§ 17) ja põhivarade parendamise, parandamise ja täiendamise kulud kuni 5% ulatuses põhivara või selle kogumi korrigeeritud maksumusest eelmise maksustamisperioodi viimase päeva seisuga (§ 18). Tulumaksuseaduse paragrahvis 14 sätestatud «...kulutusi, mis ei ole otseses seoses maksumaksja ettevõtlusega» pole seaduseandja aga täpsustanud ja seega on igal ettevõtjast maksumaksjal vaja ise määratleda, mida ta loeb oma ettevõtlusega seotud või otseselt mitteseotud kuludeks.

Hetkel kuum