27. oktoober 1996 kell 22:00

Sotsid inimliku ELi poolt

Sotsialistlike parteide liidrid toonitasid, et ELi laienemine peab rõhu asetama sotsiaalsete väärtuste kaitsmisele, sest ainult nii on võimalik jagu saada praegu süvenevast euroskeptitsismist.

«Praegu räägitakse palju rahaliidust ja Maastrichti kriteeriumide täitmisest, kuid samas puudub inimestel selge ettekujutus tulevikust. Seepärast on eelkõige sotsiaaldemokraatide ülesanne ikka ja jälle rõhutada ELis täieliku hõive ja sotsiaalse turvalisuse tagamise vajadust,» rõhutas konverentsil Austria kantsler Franz Vranitzky.

«Euroopa sotsiaaldemokraatlike parteide seas valitseb seisukoht, et meil peab olema iga-aastane foorum, kus oleks võimalik arutada Euroopa integratsiooni kaugemaid perspektiive,» ütles Saksamaa sotsiaaldemokraatide liider Rudolf Scharping.

Tosin riiki taotleb ELi täisliikmeks saamist ja läbirääkimised nendega peaksid algama kohe pärast valitsustevahelise konverentsi lõppu 1997. a. Esimeste läbirääkijate seas mainitakse eelkõige Poolat, Ungarit ja Tshehhit.

Kuid Euroopa parlamendi president Klaus Hansch toonitas väljaspool suletud uste taga peetud konverentsi ajakirjanikele, et ükski ELi pürgiv riik ei tohi pidada end teistest paremaks või eelistatumaks.

Hansch ennustas Ungarile väga raskeid läbirääkimisi, mille põhjuseks on tema suur põllumajandustoetus. Hansch tõi näiteks ka Slovakkia, kes kõigepealt loodab pidada ELi pääsemise läbirääkimisi ja alles siis teha demokraatlikke reforme. «Paraku on EL seisukohal, et enne reformid ja siis läbirääkimised,» sõnas Hansch.

Sotsialistide liidrid rõhutasid, et Euroopa riikides peetavad valimised näitavad inimeste rahulolematuse kasvu. Sellest nad järeldasid, et praegune Euroopa Liit ei täida inimeste lootusi. See nõuab, et edasi tuleb liikuda konkreetsetes valdkondades, ja eriti neis, mis on seotud inimeste lootustega.

Kuidas neid lootusi rahuldada, seda arutavadki sotsid kord aastas oma foorumil. REUTER-ÄP

Hetkel kuum