6. november 1996 kell 22:00

Alates 4. novembrist ei pea Radiolinja (RL) GSM 256 võrguga liitujad maksma ettemaksu, kui nad valivad ainult Eesti-siseste kõnede paketi ja loobuvad väliskõnede valimise võimalusest. Seni küsiti ettemaksu Eesti-siseste kõnede valiku puhul 1000 krooni, kui paketis olid ka roaming-kõned ja välismaale valiku võimlus, siis 2000 krooni. Ka Radiolinja Eesti roaming-partnerite arv on viimase kahe nädala jooksul kasvanud. Nüüdseks on sõlmitud lepingud Ungari, Singapuri ja Portugaliga. Seega on Radiolinja Eesti roaming-lepinguid üle 30. Tagatud on GSM 256 kaardi kasutatavus 23 riigis. ÄP

Alates eelmisest reedest saavad Eesti SIS-koodiga NMT-450 mobiiltelefonide omanikud kasutada neid ka Peterburis ja selle lähemas ümbruses. Eesti Mobiiltelefoni (EMT) turundusdirektori Urmas Kõivu sõnul saavad EMT-kliendid kasutada teenuseid Peterburi operaatori Delta Telecom NMT-võrgus.

Delta Telecomi võrgu levialas on Peterburi ja Leningradi oblasti asulad Kingisepp, Gatshina, Zelenogorsk, Viiburi jt. Operaatori levialas on ka Novgorod, Pihkva ja Karjala ning leviala laieneb nende oblastite piires pidavalt. Sealses levipiirkonnas tuleb Kõivu sõnul valida maatunnuseks StP, SE või S. Kõnede eest peab maksma vastavalt Data Telecomi poolt välisabonentidele kehtestatud hinnakirjale. Kõivu sõnutsi peab EMT läbirääkimisi ka ühe Moskva operaatoriga, mille teenuseid peaksid kliendid kasutada saama veel sel aastal. BNS

Eesti Telefonil (ET) valmib lähiajal Eesti esimene telefonside infrastruktuuri ringsüsteem, mis kulgeb Tallinna, Paide, Viljandi, Pärnu, Saaremaa ja Hiiumaa kaudu ning jõuab lõpuks jälle Tallinna. Ringkaabel on ühendatud ka Eesti ja Rootsi vahelise kaabli ning Eesti ja Läti vahelise kaabliga. Praegu käivad tööd transmissiooniseadmetega. Järgmisel aastal valmib teinegi Eesti-sisene ringsüsteem, mis hõlmab muu hulgas Tartut ja Narvat. BNS

Siemens sõlmis Leedu Lietuvos Telekomasega digitaalse telefonitehnika tarnelepingu. Leping näeb ette EWSD-keskuse, SDH-süsteemi, optilise kaabli ja muu tarne. Siemensi hinnangul on lepingu rahaline väärtus kümneid miljoneid Soome marku. Startel-BNS

Hetkel kuum