12. november 1996 kell 22:00

Halduskohus andis viinavaidluses õiguse tollile

Kohus pidas Sodiko esindaja vandeadvokaat Aivar Ennoki väiteid, et vaidlusalusest 21 konteinerist kuulub 14 Sodikole, paljasõnaliseks. Kohtuotsuses viidatakse ka asjaolule, et Sodiko pöördus esimest korda tolliameti poole tänavu märtsis ehk ligi pool aastat pärast konteinerite saabumist Tallinna, kusjuures ka siis ei esitatud mingeid dokumente omandiõiguse tõendamiseks.

Eesti Merelaevanduse esitatud liinilaeva veokirjadest nähtus, et kauba saatjad olid sootuks muud firmad ja viinalasti sihtpaigaks olid märgitud Venemaa, Ukraina ja Valgevene eri linnad.

Sodiko-nimelist firmat, kellele Ennoki sõnul pole seni viina eest makstud, laevadokumentides ei mainita.

Aivar Ennok küll kinnitas kohtule, et Antverpenis tegutsev ekspediitorfirma Falkon, kellega Sodikol oli leping sõlmitud, saatis viinalasti Riia asemel Tallinna, kuid kohtus ei leidnud tõendamist ka konteinerite kuuluvus Falkonile.

Kohtusse esitatud koondarve pärineb hoopis Venemaal Gorkis tegutsevalt firmalt Mic Trade A/O Wakers, kelle seost Sodikoga ei osanud Ennok kohtule selgitada.

Tallinna tolliinspektuuri juhataja Toomas Udu kinnitusel on vaidlusalune viinalast suurim, mille Eesti toll on kinni pidanud. 21 viinakonteineri ligikaudne väärtus on 4 miljoni krooni, kui võtta aluseks hind, millega viin tehasest välja müüakse.

Kohus tuvastas, et tollinspektuur lähtus õigesti tolliseadusest, mille kohaselt on tollil õigus eeskirjade rikkumise vahetuks objektiks olev kaup kinni pidada. Kuna kauba omanikku ei suudetud välja selgitada, pole ka kedagi tollieeskirja rikkumise eest karistatud.

Läinud nädalal lõppenud kohtuvaidluses ütles tolli esindanud vandeadvokaat Jüri Leppik, et äripartnerite omavahelised rahasuhted kuuluvad tsiviilõiguslikku valdkonda ja et toll nende suhete klaarimisega ei tegele.

Hetkel kuum