18. november 1996 kell 22:00

Austria

Austria viisad jagunevad kolmeks: turistiviisa, kutsega külastusviisa ja äriviisa. Eesti kodanikele on Austria viisa tasuta ja selle vormistamine Helsingis asuvas saatkonnas võtab aega 2--3 päeva. Kõigil juhtudel on vajalik üks ankeet ja foto.

Turistiviisa puhul peab täitma järgnevad nõuded:

- transpordipiletite koopia või broneering;

- ettemakstud majutuse broneering;

- majutuse broneeringu puudumisel tuleb tõendada piisavate rahaliste võimaluste olemasolu Austrias viibimise ajal. Tõendiks sobivad reisitshekid, pangapoolne kiri pangaarve olemasolu ja arve jäägi kohta, tööandja kiri sissetulekute kohta.

- tervisekindlustus Austrias viibimise ajaks;

Turistiviisa kehtib kuni kolm kuud, olles alati mitmekordse sissesõidu õigusega.

Kutsega külastusviisa, mis antakse vaid kutses märgitud ajaks, nõuab:

- notariaalselt kinnitatud kutset, milles kutsuja kohustub katma kõik kutsutava Austrias viibimisega seotud kulud (ka võimalikud kulutused arstiabile). Kutse vorme saab politseist või notarilt.

- kutsuja kodakondsuse tõend (notariaalselt kinnitatud koopia Austria passist või elamisloast);

- notariaalselt kinnitatud tõend kutsuja sissetulekust;

- koopia kutsuja Austria isikuregistri tunnistusest (Meldezettel- );

Äriviisa taotleja peab esitama:

- kirja Austria firmast, kus kinnitatakse kontakti olemasolu või soovi neid luua;

- kirja Eesti firmast, kus kinnitatakse, et viisa taotleja on nende töötaja ja on volitatud neid Austrias esindama;

- ühes neist kirjadest tuleb kinnitada reisiga seotud kulude katmist;

- tervisekindlustus Austrias viibimise ajaks;

Viisa võib saada kuni viieks kuuks.

Hetkel kuum