18. november 1996 kell 22:00

FIATA FCR tõendab saatjalt kauba tühistamatut vastuvõtmist

Fiata FCR (Fiata Certificate of Receipt) ehk kauba edasitoimetaja vastuvõtutõend on laias maailmas kasutusel 1955. aastast. FCRi annab ekspedeerimisfirma välja kauba saatjale tõendamaks kauba tühistamatut vastuvõtmist saatjalt selle toimetamiseks dokumendis nimetatud saajale. FCRi pole võimalik kasutada nimetamata konkreetset saajat.

FCR ei kajasta veel kauba tegelikku teele-saatmist, selle väljaandmine tõestab, et kaup on saatja kontrolli alt välja läinud. Peale FCRi väljaandmist ei saa saatja enam ekspedeerijale kõnealuse kauba osas antud instruktsioone tühistada. Instruktsioone saab muuta või tühistada vaid siis, kui kaubasaatja tagastab FCRi selle väljaandnud ekspedeerijale ja viimane on instruktsioonide tühistamise või muutmisega nõus.

FCR on laialdaselt kasutatav väliskaubanduslikes müügitehingutes, kus müüja ja ostja lepivad sageli kokku, et ostja tasub kauba eest siis, kui müüja annab talle üle ekspedeerijalt saadud FCRi. See on tõendus ostjale, et kaup on saatmiseks üle antud ja müüja kontrolli alt väljas. Ostja ei pea enam muretsema, et müüja jätab kauba saatmata või muudab kokkulepitud tingimusi.

Kauba kättesaamiseks vedajalt ei pea saaja esitama FCRi originaali. Akreditiivmaksevormi kasutamisel on FCR pankade poolt aktsepteeritav dokument. Reeglina annab ekspedeerija välja ühe FCRi originaali.

FCRi on Eestis õigus välja anda Eesti ekspedeerijate assotsiatsiooni liikmesfirmadel, kes omavad ekspedeerija vastutuse kindlustust. Eestis FCRi väljaandev ekspedeerija vastutab vahendajana (agendina) vastavalt Eesti ekspedeerijate assotsiatsiooni üldtingimustele (trükitud FCRi pöördel). Ekspedeerija poolne FCRi väljaandmine ei eelda printsipiaalikohustuse tekkimist, st FCRi väljaandmine ei kohusta ekspedeerijat kliendi eest saadetise tolliprotseduurie korraldama.

Hetkel kuum