19. november 1996 kell 22:00

Ajaloohoone sai uue katuse

Möödunud aeg on jätnud oma jäljed kogu hoonele, kuid esimeses etapis jätkus raha ainult katuse remondiks-restaureerimiseks. Vähempakkumiskonkursi võitis 14 ehitusfirma ees AS Parmeron.

Hoone katuse pindala on 1800 m² ja viilu tipu kõrgus maapinnast 24 m. Kivikatust kannab haruldane kahekordsetest 17 m pikkustest sarikatest, jäigalt ühendatud pennidest, pärlinitest ning piki- ja põikraamidest süsteem. Katusealusel hoiti suuri kaubavarusid, mille tunnistuseks on ka tänaseni säilinud puidust käsivints ja jämedad talad löövide võlvidel.

Restaureerimistööde alguseks oli katus väga lagunenud seisus ja varisemisohtlik. Katuse hari oli tugevalt S-kujuline ja sarikate tipud täies ulatuses mädanenud. Suures ulatuses olid mädanenud müürilatid, sarikaotsad ja sõlmed, pärlinid, pennid ning raamide elemendid.

Tööde käigus anti katusele algne kuju ja vahetati kivikate uue vastu ning võlvidepealne pind kaeti soojustusega. Selleks tuli enamik sõlmi lahti võtta ning asendada uutega või uuesti ühendada. Uue puidu kulu oli 74 m³. Sõlmede ühendamiseks kasutati tsingitud terasdetaile.

Katusekatteks paigaldati Rootsi firma Vittinge Tegel põletatud S-kujulised savikivid, mis kinnitati roovile roostevabade klambrite abil. Kivikatte alla paigaldati tuisutõkkeks firma Nissen armeeritud poorne kile, mis laseb niisket õhku läbi, kuid vett läbi ei lase. Uuendati katuse plekkosade alune laudis ning karniislaudis. Antiseptiti puit ja remonditi korstnad.

Hetkel kuum