20. november 1996 kell 22:00

Tamm ja Undusk alustasid kohtuvaidlust

Jaak Tamme esindanud vandeadvokaat Üllar Talviste väitis kohtus, et Tamm pole seoses palju kära tekitanud korteritehinguga kunagi midagi valetanud.

Valetamise all mõtles Talviste tahtlikku valeandmete esitamist. Pealegi oli korteri erastamislepingu seaduslikkust ja juriidilist õigsust kinnitanud notar, kes oma allkirja ja pitsatit andes võtab ühes sellega enda peale ka vastutuse.

Feliks Undusk selgitas kohtule, et valetamise all oli ta silmas pidanud Tamme väidet korteritehingu juriidilise laitmatuse kohta. Undusk lisas, et ta ei mõista korteritehingu all konkreetse erastamislepingu sõlmimist, vaid kogu tehingute kompleksi, kaasa arvatud Tammele kuulunud korteri edasimüümine ASile Planiston märksa kõrgema hinna eest.

Talviste viitas asjaolule, et keskuurimisbüroo on teinud määruse, millega keelduti Jaak Tamme korterimüügitehingu suhtes kriminaalasja algatamisest. Vastates Talviste küsimusele, kinnitas Undusk, et ta oli nimetatud määruse peale esitanud kaebuse riigiprokuratuurile ja siseministeeriumile, kelle vastustes viidati samuti mitmele juriidilisele ebakorrektsusele korteritehingu sooritamisel. Nii näiteks oli kesklinna vanem Jüri Ott ületanud talle antud volituste piire.

Undusk ja tema advokaat Erich Vallimäe esitasid taotluse kutsuda kohtusse tunnistusi andma koos Tammega korteritehingus osalenud endine abilinnapea Ivar Lindpere, samuti Jüri Ott, Tallinna volikogu õigusnõunik Hilja Merzin ning Jaan Sotter muinsuskaitseametist.

Undusk taotles ka riigikogu õiguskomisjoni esimehe Daimar Liivi kohtusse kutsumist, kes oleks Unduski sõnul selgitanud kohtule Tamme tehingu käsitlemist korruptsioonijuhtumina vastavalt korruptsiooniseadusele. Vallimäe pidas vajalikuks ka Jaak Tamme kohtusse ilmumist.

Üllar Talviste lausus, et tunnistajate kutsumine on asjatu, sest vaidluse all ei ole mitte korteritehingu üksikasjad, vaid Unduski poolt Tammele esitatud süüdistused.

Unduski soovi peale hakata kohtunikule küsimusi esitama juhtis vandeadvokaat Talviste kostja tähelepanu asjaolule, et kohtuistungil kohtule küsimusi ei esitata. Kohtunik Maire Lukk lisas, et kohtu seisukoha saab Undusk teada kohtuotsusest.

Põhjusel, et pooled soovisid esitada kohtule veel mitmeid tõendeid, otsustas kohus eelistungit jätkata 17. detsembril, mil otsustatakse ka tunnistajate kohtusse kutsumine.

Kohtunik Lukk pani vaidlevatele pooltele südamele, et võimalik on ka kohtuväline lahend.

Hetkel kuum