20. november 1996 kell 22:00

UTAX esitleb digitaalset paljundusmasinat

UTAX tõi sügisel turule digitaalse värvilise paljundusmasina DCC4000 (DCC -- digital color copier), mille loomisel on tähelepanu pööratud kasutamismugavusele.

Kindlalt juhitav puute-ekraan lihtsustab ka algaja paljundusmasina kasutaja tööd. Mugavalt saab liikuda ühelt funktsioonilt teisele ja näpupuutega valida soovitud funktsiooni.

Menüü illustratsioonidega näidatakse puuteekraanil muudatused tehtava koopiaga ning enne kopeerimist saate veenduda, kas tegite õiged muudatused.

UTAX DCC4000ga on võimalik paljundada ka suuri postreid, vaatamata sellele, et maksimaalne koopia formaat on A3. Postri paljundamiseks saab kasutada mitmele lehele suurendamise funktsiooni.

Pilt jagatakse erinevateks osadeks, mis paigutatakse üksikutele lehtedele. Maksimaalse suurendusega (600%) A3 formaadis originaalist saab 36 A3 koopiat, millest moodustub 1,782x2,52m poster.

Paljundades koopiamasinal värvifotosid, saab kasutada fotorezhiimi. Fotorezhiimi abil on võimalik saada optimaalset reproduktsiooni igast fotost, muutes seda soovitavale formaadile (X/Y zoom).

Automaatne värvide äratundmine teeb vahet must-valgel ja värvilisel koopial ning vastavalt sellele muutub kopeerimiskiirus 6 värvikoopialt minutis 23 must-valgele koopiale minutis. Programmeeritavatesse mäludesse saab sisestada kümme kõige enam kasutatavat kopeerimisprogrammi, mille abil lihtsustub kõige sagedamini ette tulevate kopeerimistööde tegemine. Ühe võimaliku lisaseadmena on saadaval värviline parandusekraan, mille abil on võimalik skaneeritud originaali parandada.

Näiteks on võimalik täiendada värviskaalat (128 värvi) ja kohendada pisemaidki detaile täiusliku värvikoopia saamiseks. Digitaalne värvipaljundusmasin UTAX DCC 4000 täidab ka värviprinteri funktsiooni. Ühendades arvuti (Macintosh, PC ja/või UNIX, Apple Talk, TCP/IP, Novell IPX) värviserveri abil UTAX DCC400ga, saab arvutist kiiresti välja printida professionaalseid värvitrükke.

Hetkel kuum