25. november 1996 kell 22:00

Koorem ei tohi rikkuda veoki stabiilsust

Koorma laadimisel peab veose mass jaotuma võimalikult ühtlaselt sõiduki veokasti põhjale. Väikesemõõtmelise, kuid raske veose puhul peab massi ühtlaseks jaotumiseks kasutama alusraami. Veos peab moodustama ühtse terviku ja tema raskuskese peab olema võimalikult madalal. Võimaluse korral tuleb koorem toetada veokasti esiseina vastu. Veose teravad otsad peab laadimisel suunama tahapoole.

Kui veose osad laaditakse maha erinevates kohtades, tuleb veos vajadusel pärast iga osa mahalaadimist ümber laadida, et säiliks sõiduki tasakaal ja stabiilsus.

Veose veeremise ja nihkumise vältimiseks on kehtestatud kindlad reeglid.

Koorem ei tohi veokastis liikudes rikkuda sõiduki stabiilsust ja liikumiskindlust, kui temale mõjuv jõud vastab kiirendustele sõidusuunas 10m/s² ning taha ja külgsuunas 5m/s².

Veose liikumist sõidusuunas takistavad sidumisvahendid peavad olema asetatud võimalikult horisontaalselt. Ilma erilise vajaduseta ei tohi sidumisvahendite kaldenurk horisontaali suhtes olla üle 60 kraadi. Sidumisvahend ei tohi olla ka vastu teravaid servi.

Kui on oht, et veos tolmab või variseb tuleb koorem katta presendi, võrgu vms vahendiga.

Hetkel kuum