25. november 1996 kell 22:00

Reklaamivaldkonnas tegutsejate ühinemine pole kindel

ASi Meediakorp meediadirektor Priit Hõbemägi toonitas hotellis Olümpia peetud seminaril reklaamiandjate, agentuuride ja meedia esindajate liitumise vajalikkust, et võidelda reklaamivaldkonda piirava seadusandluse vastu. Ta tõi näiteks reklaamiseaduse ja käibemaksuseaduse muudatused, mis on kahjulikud nii reklaamijale, meediale kui agentuurile. Hõbemägi märkis, et riik on teadvustanud endale reklaamivaldkonna käibe kasvu viimastel aastatel ning otsib võimalust saada sellest seaduste kaudu oma osa. Hõbemägi sõnutsi tegelevad ajalehtede liit ja ringhäälingute liit aktiivselt reklaamivaldkonna huvide kaitsmisega, kuid neil puudub võrdväärne partner reklaamiagentuuride liidu näol.

ASi Kolm Karu juht Olav Osolin ütles, et reklaamivaldkonna koondumine on vajalik. Ta seadis samas kahtluse alla, kas ajalehtede liidu ja IAA initsiatiivil on võimalik luua seni puuduolevat reklaamiagentuuride liitu. Osolini arvamuse kohaselt on reklaamiagentuuride tase ja huvid Eestis erinevad, mistõttu kõiki agentuure koondava liidu loomine on raske.

Turundusklubi liige ja Eesti Mobiiltelefoni turundusjuht Urmas Kõiv märkis, et lobby-liidu väärtus, mille loomise initsiatiiv tuleb «välismaa onult», on kaheldav. Tema sõnutsi on reklaamivaldkonnas tegutsejate koondumine vajalik ühiste probleemide lahendamisel, nagu reklaamiseadus. Ta tegi ettepaneku moodustada reklaamiandjate, agentuuride ja meedia esindajatest koosnev töörühm, kes töötaks läbi reklaamiseaduse eelnõu, nii et selles oleks arvestatud nii reklaamivaldkonna, tarbija kui riigi huvi.

Ühe reklaamiagentuuri esindaja sõnas, et väljapakutud liit on kasulik vaid ajalehtede liidu liikmetele, kes kardavad reklaamiseadusega tubaka ja alkoholireklaamile kehtestatavate piirangute näol kaotada suurt osa oma sissetulekust.

IAA asepresident Ed Wessing ütles, et IAA Eesti organisatsiooni loomise initsiatiiv peab tulema reklaamivaldkonnas tegutsevatelt inimestelt, kes seda vajadust tunnetavad. Rahvusvaheline organisatsioon aitab tema sõnutsi Eesti reklaamiliitu oskusteabe, kogemuste, koolituse ja informatsiooni vahendamisega. IAA eesmärkidena nimetas Wessing muu hulgas reklaamivabaduse eest võitlemist. Tema sõnutsi pooldab IAA ka tubaka ja alkoholireklaami vaba levikut.

Koosviibijad moodustasid kuueliikmelise toimkonna, mille ülesanne on selgitada, kui palju kohalolnutest pooldab IAA Eesti osakonna loomist. Wessing ütles, et organisatsiooni moodustamiseks on vajalik 15 huvitatust koosnev tuumik. Liitumismaks IAAga on 50 USA dollarit ning igaastane liikmemaks 150 dollarit.

Hetkel kuum