27. november 1996 kell 22:00

ELi kampaania «Kodanike Euroopa»

Euroopa komisjoni arvates on see kampaania vajalik, kuna hiljuti tehtud uuringu põhjal ei tea 80 protsenti Euroopa Liidu riikide kodanikest, milliseid võimalusi ja õigusi Euroopa siseturg neile pakub.

Iga ELi liikmesriigi jaoks koostatakse broshüür, kus on andmed selle kohta, kuidas igas riigis on võimalik hankida elamisluba, mida on vaja teha oma haridust tõendava diplomi tunnustamiseks, kuidas käib sotsiaalkindlustus jm.

Kampaania on seostatud Euroopa Liidu kahe suurima sündmusega: Euroopa majandus- ja valuutaliidu loomise ning ELi valitsustevahelise konverentsi eduka korraldamisega.

Peale nende korraldatakse veel kaks kampaaniat: «Euro -- Euroopa valuuta» ning «Ehitagem Euroopat koos», mis eelmist täiendavad.

Euroopa Liidu siseturg avati 1. jaanuaril 1993 ning selle ülesanne oli tagada kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine üle ELi liikmesriikide piiride. Sel sügisel said kõik ELi liikmesriigid Euroopa komisjoni volinikult Mario Montilt nõude, et neil tuleks siseturu olemasolevaid piiranguid kiiremini kaotada. Seni on siseturu seadusest ainult 58% viidud vastavusse kõigi riikide seadustega. DI

Hetkel kuum