5. detsember 1996 kell 22:00

Majandustulemused avalikuks neli korda aastas

Helo Meigase sõnul avalikustasid ettevõtted majandustulemusi senini vabatahtlikkuse alusel, sest börsi reglemendi järgi tuli majandusandmed esitada kord poolaastas. «Tegelikult näitab senine praktika, et kvartaalne majandusaruannete esitamine ei ole ettevõtete jaoks probleem,» lisas Meigas.

Börsi põhinimekirjas noteeritud Tallinna farmaatsiatehase pearaamatupidaja Aivi Velleste kinnitusel ei tekita börsi juhatuse otsus ettevõttele lisatööd, sest aruandeid koostatakse nagunii.

Pigem muudavad ranged börsireeglid ettevõtte elu lihtsamaks ning konkreetsemaks, lausus Velleste. See puudutab eriti informatsiooni avalikustamist, kuna enne börsil noteerimist tuli anda soovijatele otse informatsiooni, mis tõi kaasa palju lisatööd, lisas ta.

«Börsil noteerimisel kirjutab ettevõte alla lepingule, mille järgi ta kohustub täitma kõiki börsi nõudeid, nii et ega ettevõttel ei jääkski muud üle, kui muudatused teadmiseks võtta,» lausus Velleste.

Teine börsi juhatuse poolt kolmapäeval vastu võetud muudatuste ring puudutab Helo Meigase sõnutsi dividendide maksmist, aktsiakapitali suurendamist ja fondiemissioonide korraldamist.

«Väärtpaberituru seisukohalt on väga oluline, et info dividendide maksmiste ja fondiemissioonide kohta leviks õigeaegselt ja korrektselt,» lausus Meigas.

Meigase sõnul oli reglemendimuudatuste eesmärgiks, et ka välisinvestoriteni jõuaks õigeaegselt informatsioon näiteks selle kohta, mis kuupäeva seisuga neil on võimalik eelisostuõigusega aktsiaid osta. «Praegu valitseb olukord, et paljudel välisinvestoritel jääb üle ainult tagantjärele fakti konstateerida,» lisas Meigas.

Väärtpaberibörsi juhatus täpsustas üleeilsel istungil ka, kuidas võivad börsil noteeritud ettevõtted teha oma majandustulemuste prognoose järgmisteks aastateks.

Peale kasuminumbri avaldamise tuleb nüüd avalikustada ka prognoosi tegemise aluseks olevad asjaolud, selgitas Meigas.

Nüüdsest peab börsil noteeritud ettevõte informeerima oma majandusprognoosidest kõigepealt börsi.

«Kuna majandustulemuste prognoos on vaieldamatult aktsia hinda mõjutada võiv informatsioon, tuleb see kõigepealt avaldada börsil ja alles siis teistes massiteabevahendites,» ütles Helo Meigas.

Tallinna väärtpaberibörsi juhatuse esimees on Henn Oit Eesti Pangast. Juhatusse kuuluvad veel Margus Järv EE Investeeringutest, Jüri Käo Normast, Hilma Naaber rahandusministeeriumist ja Tõnu Pekk Hansapangast.

Hetkel kuum