9. detsember 1996 kell 22:00

Kütusefirmad tegid uue katse

Kütusefirmad Eriõli ja M&V üritasid ASi Petkam terminaalist kätte saada ASi Parevek toodud kütust, mille pealt on riigimaksud tasumata. Tallinna halduskohus jättis nende kaebuse aga rahuldamata.

Vandeadvokaat Maria Mägi väitel kuulus Maardus Petkami terminaalis kinni peetud kütus 29. mail Eriõlile ja M&V-le. 11. juunil tegi tolliamet otsuse Pareveki kütus, kaasa arvatud Eriõli ja M&V kütus, erikonfiskeerida. Oktoobris tühistas Tallinna halduskohus tolliameti otsuse Pareveki suhtes, mille järel Eriõli ja M&V pöördusid terminaali poole palvega kinnipeetud kütus väljastada.

Petkam keeldus kütuse väljastamisest, viidates Ülemiste tollipunkti peainspektori aktile, mida keegi polnud tühistanud. Eriõli ja M&V peavad seda akti seadusevastaseks.

Tolliametit kohtus esindanud vandeadvokaat Jüri Leppik viitas vastulauses, et Parevekil on endiselt tollile tasumata vajalikud maksud 4,5 mln krooni ulatuses. Toll oli mais andnud Parevekile loa paigutada järelevalve alla võetud 131 kütusetsisterni ASi Termoil hoidlatesse Maardus. Tolli teadmata oli 25 tsisterni suunatud hoopis Petkami hoidlatesse. Vaidlustatud akt koostati siis, kui selgus, et Petkam oli alustanud kütuse väljastamist.

Kohtuotsuses öeldakse, et Petkami hoidlast ei väljasta-tud Eriõli ja M&V kütust mitte tulenevalt vaidlustatud aktist, vaid sellest, et Parevek on rikkunud tollieeskirju. ÄP

Hetkel kuum