12. jaanuar 1997 kell 22:00

Palgatõendite vormistamisest

Praktikas kasutatakse oma töötajatele pal-gatõendite vormistamisel maksuametis väljatöötatud vormi TM (kinnitatud rahandusministri määrusega nr 118, 15.06. 1994), samuti väljamaksete ja kinni peetud tulumaksu kajastamist maksustamisperioodi kuude lõikes. Pole oluline, kumba varianti tõendi vormistamisel kasutatakse. Peab vaid meeles pidama, et tulumaksuseaduse § 26 (6) järgi kuuluvad väljastatavates palgatõendites kajastamisele ainult 1996. a jooksul tegelikult väljamakstud töötasu ja muude väljamaksete summad ning neilt kinni peetud tulumaks. Raamatupidamise andmetel koostatud aastaaruanne peab raamatupidamise seaduse § 5 kohaselt järgima tekkepõhist ja tulude-kulude vastavuse printsiipi. Seega on detsembris arvestatud töötasu ettevõtte 1996. a kulu ning kajastatakse kasumiaruandes. Kui arvestatud töötasu jääb aastavahetuse seisuga välja maksmata, näidatakse jaanuaris väljamakstav summa koos kinnipeetava tulumaksuga bilansi passivas real «võlad töövõtjale».

Hetkel kuum