16. jaanuar 1997 kell 22:00

Toll peab Espigori trahvimise üle vaatama

Tallinna ringkonnakohus leidis, et halduskohus on rikkunud menetlusnorme ja ei pööranud tähelepanu menetlusnormide rikkumisele Espigori rahatrahvi määramisel. Haldusõigusrikkumiste seadustiku kohaselt tuleb kahe või enama rikkumise eest määrata iga rikkumise eest halduskaristus eraldi. Kõnealusel juhul oleks tolliamet pidanud Espigori karistama eraldi võltsitud dokumentide esitamise ja tollijärelevalve all oleva kütuse kasutuselevõtmise eest.

Ringkonnakohtul oli alust arvata, et Espigori on karistatud bensiini loata kasutamise eest kahel korral. Mullu 7. juunil karistas Lääne-Viru tolliinspektuur Espigori üle 100 000 krooni suuruse rahatrahviga tollijärelevalve all olnud 25 tonni kütuse realiseerimise eest. 1. juulil määras tolliameti peadirektor Rein Talvik Espigorile 3 mln kroonise rahatrahvi kogu sisse veetud 1335 tonni bensiini A92 loata kasutamise eest.

Ringkonnakohus juhtis tähelepanu ka sellele, et toll oli jätnud määramata tollieeskirjade rikkumise vahetuks objektiks olnud kauba väärtuse. Tolliseadus lubab määrata rahatrahvi kuni kauba kolmekordses väärtuses.

Eeltoodust lähtudes otsustas ringkonnakohtu halduskolleegium Espigori karistusotsuse tühistada ja saata küsimus tolliametile uuesti arutada.

Tolliameti esindaja vandeadvokaat Jüri Leppik ütles ringkonnakohtu otsust kommenteerides, et kassatsioonkaebuse esitamise riigikohtule otsustab tolliamet.

Espigor tõi eelmise aasta mais Eestisse 1335 tonni bensiini A92, 947 tonni bensiini A76 ja 840 tonni diislikütust. Kütus paigutati Rakvere naftaterminaali. Enne aktsiisi- ja käibemaksu tasumist kandis Espigor kirjalike avalduste alusel kütuse teiste firmade arvele üle ja sellest jõuti väljastada 25 tonni bensiini A92. Pärast aktsiisi- ja käibemaksu tasumist lubas toll Espigori toodud kütuse väljastada.

Espigor, keda ringkonnakohtus esindas Andres Suik Monika Mägi advokaadibüroost, kinnitas apellatsioonkaebuses, et firmal oli nii Rakvere terminaali direktori kui kõigi ettemaksu tasunud firmadega kokkulepe, et kütust ei väljastata enne riigimaksude tasumist ja tolli luba. Suigi sõnul peeti kokkuleppest täpselt kinni.

Hetkel kuum