22. jaanuar 1997 kell 22:00

Mida arvate ministrite poolt esitatud säästukavast?

Kas nüüd just täies ma- hus, aga osaliselt on selle ettepaneku puhul kindlasti tegu populismiga.

Administratiivüksused on küll kohati liiga väikesed ja liiga vähese arvu inimestega asustatud. Nende vähendamist toetan. Igas mahajäänud vallas on omavalitsuse hoone ära remonditud, seal on normaalsed töötingimused ja auto, aga see on ka kõik, mis sellises omavalitsuses tegelikult olemas on. Raske on aga öelda, kas tasub Tallinna linnaosade omavalitsusi kokku tõmmata. Tallinnas on palju elanikke, mistõttu linnaosasid ei tasuks vähendada.

Kui ministeeriumide arvu vähendada, siis tekib jällegi ameteid juurde. Võib arvata, et ametnike arvu see eriti ei kahanda. Vaid tippjuhte ministreid tuleb vähem.

Arvan, et kulutusi tuleb kärpida. Kuid see punkt, kus pakutakse välja nelja maakonna loomist, on minu arvates ebareaalne. Omavalitsuste struktuurides annab kindlasti midagi kokku hoida, muidugi mitte sellistes mõõtmetes nagu seda ministrite ettepanekus välja pakutakse.

Ministeeriumide liitmine annaks ehk rohkem kokkuhoidu. Kui aga ametnikud jäävad samaks, siis ei ole suurt kasu ka sellest, kui ministreid vähemaks jääb.

Võib kaaluda ettepanekut vähendada riigikogu liikmete arvu. Iseküsimus on see, kui palju. 71 on vist liiga vähe, aga sada üks on kindlasti liiga palju.

See on ikkagi populistlik värk ja ma ei saa aru, miks Leimann sellega praegu välja tuli. Ma kardan, et keegi seda ettepanekut ei hakka tõsiselt võtma. Hoolimata sellest, et mõned ettepanekud selles projektis on täiesti arvestatavad. On täiesti selge, et mõningaid kulutusi võiks siin vähendada.

Näiteks see, et osad omavalitsused on liiga väikesed. On Haapsalu linn ja vald. Kahte moodustist pole vaja. Eestis on selliseid rõngasvaldu, mida kokku saaks tõmmata, küllaltki palju. Ministeeriumide kokkutõmbamise kasulikkus oleneb sellest, kas ametnike arv väheneb või mitte ning kas toimub muutusi juhtimisstruktuuris. Sageli muunduvad kaotatud ministeeriumid lihtsalt riigiametiteks.

Valdade arvu võiks vähendada. Vallavalitsustes on palju ametnikke. Maavalitsuste ametnike arv tundub praegu olevat üsnagi piisav.

Ei poolda seda Leimanni ettepanekut, kus ühendatakse majandusministeerium, põllumajandusministeerium ning teede- ja sideministeerium. Põllumajandusministeerium peaks ikkagi olemas olema ja oma asjadega ise tegelema.

Mina ei toeta riigikogu liikmete arvu vähendamist. Komisjone ja allkomisjone on seal kõvasti ning kui riigikogus veel liikmeid ka vähemaks jääb, siis millega need komisjonid ikka tegelema hakkavad.

Hetkel kuum