9. veebruar 1997 kell 22:00

Tallinn loob omandireformi ameti

Tallinna linnavolikogu kiitis neljapäeval heaks linnavara ja linnaplaneerimise ameti baasil omandireformi ameti loomise.

Ameti töö eesmärk on kiirendada maade ja varade tagastamist. Omandireformi ameti juhiks saab Vladimir Viies.

Tallinna abilinnapea Mait Metsamaa selgitas volikogule esitatud eelnõu seletuskirjas, et linnavara ameti ja linnaplaneerimise ameti töökoormus on liialt suur, kuna nad peavad tagastamisavaldusi menetledes kinni pidama omandireformi seadusega kehtestatud tähtaegadest.

Omandireformi amet peaks Metsamaa hinnangul tunduvalt kiirendama varade tagastamist, võtma enda kanda maa ostueesõigusega korraldamise koormuse, looma ja pidevalt täiendama tagastamis- ja erastamiskäiku peegeldavaid andmebaase.

Ametis asub tööle 66 inimest, neist 15 linnavara ametist ja seitse linnaplaneerimise ametist. Ülejäänud 44 ametikohta peab rahastama omandireformi reservfondist, neist kümme on koosseisuvälised ülesannete täitmiseks, millel ei ole alalist iseloomu.

Omandireformi reservfondist rahastatavad ametikohad luuakse alates tänasest, eelarvelised 22 ametikohta alates 1. märtsist.

Metsamaa sõnul asub amet täiskoormusega tööle märtsi lõpus.

Omandireformi ameti majandamis-, kapitali- ja muud tegevuskulud kaetakse omandireformi reservfondist.

Tallinna linnavara ametis on praegu menetlemata kolmandik avatud 12 000 toimikust. BNS

Hetkel kuum