9. märts 1997 kell 22:00

Kuidas hindate tippjuhtide ja -spetsialistide palgataset?

Ma tean tippspetsialis-tide palku oma firmas ja võib-olla mõnes firmas veel, aga ma ei oskaks sellele küsimusele vastata üldises plaanis. Mulle tundub nii, et see palgatase on mõistetav, sest tippspetsialistid oskavad oma palgatingimuste eest ise päris hästi seista. Teised, kes nii hästi ei oska, nende jaoks on riigis piisavalt turgu, et nad võivad leida koha, kus palk neid rahuldab.

Täiesti kindel on, et palkade diferentseeritus tippspetsialistide ja lihttööliste vahel suureneb. Kahtlemata loob see ühiskonnas teatud pingeid, aga ma ei näe ka mingisugust võimalust situatsiooni muuta.

Loomulikult oleneb tipp-juhi palk firma majanduslikust seisust ja firma suurusest, siin on väga palju komponente, millest sõltuvalt töötasud ju määratakse.

Päris selge on see, et inimene, kes teeb mingit kindlat operatsiooni, ei saa samasugust palka, kui see, kes vastutab terve süsteemi eest. Nii et taolised palgad on normaalne nähtus.

Kindlasti on vaja veel lisaks palgale kasvõi aktsiate kaudu motiveerida juhtkonda , et nad oleksid huvitatud sellest, et aktsia tootlus tõuseks, et nende majandustulemused kajastuvad aktsia hinnas.

Kui ühiskond on kihistu-nud nii suurel määral, nagu seda on meie ühiskond, siis pole ka midagi imestada, et palgakäärid on väga suured. Mõni võib ütelda, et tippjuhid saavad põhjendamatult palju palka, kuid firmade normaalse töö tagamiseks on palkade diferentseerimine vajalik.

Mida algelisem on ühiskond, seda vähem on ja raskem on leida nii-öelda väärt inimesi, sellepärast tuleb neid hoida ja üheks võimaluseks siin on muidugi korralik palk.

Karta, et palgad lõpmatusse pürgivad, pole vaja, sest nad sõltuvad ikkagi meie majandusarengust.

Ma arvan, et tippjuhi palk on väga otseses sõltuvuses ettevõtte tegevuse edukusest.

Kui omanikud näevad, et palk on mõistlik, siis võib seda maksta, aga üldiselt ma täheldan Eestis teatud määral ülemaksmist. Minu arvates on see üks asi, mis võib põhjustada meie majanduse ülekuumenemise, ja eks tippjuhi palgast sõltuvad paratamatult ka temale järgmiste meeste palgad, nii et see soodustab kindlasti ülekuumenemist.

Tippspetsialistide palkadega seoses võib öelda, et eks see ole igas ettevõttes erinev ja muidugi on see suurem lihttöölise omast.

Hetkel kuum